ปชป.นัดประชุมใหญ่สามัญ 18 ธ.ค.เลือกกก.บห.แทน "นิพิฏฐ์-อันวาร์"

วันที่ 03 ธ.ค. 2564 เวลา 14:56 น.
ปชป.นัดประชุมใหญ่สามัญ 18 ธ.ค.เลือกกก.บห.แทน "นิพิฏฐ์-อันวาร์"
โฆษก ปชป. เผย พรรคนัดประชุมใหญ่สามัญ 18 ธค. วาระสำคัญ เลือกกรรมการบริหารพรรค แทน "นิพิฏฐ์-อันวาร์" ที่ลาออกไป

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถีงการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจำปี 2564 ใน วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ระเบียบวาระ รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  การดำเนินการตามพรป.พรรคการเมือง มาตรา 43 และ มาตรา 61 รายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา รับรองงบการเงิน ประจำปี 2563 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของพรรค แผนหรือโครงการที่จะดำเนินการกิจกรรมสำหรับปีต่อไปโดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง

นายราเมศ กล่าวอีกว่า วาระสำคัญอีกเรื่องคือการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะการลาออกของนายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ และนายอันวาร์ สาและ รองเลขาธิการพรรค ที่ได้ลาออก