"เจ๊หน่อย"ดึงอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธ.ไทยพาณิชย์ร่วมงานพรรค

วันที่ 01 ธ.ค. 2564 เวลา 15:31 น.
"เจ๊หน่อย"ดึงอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธ.ไทยพาณิชย์ร่วมงานพรรค
“ไทยสร้างไทย” เปิดตัวอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ “นพดล มังกรชัย” คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ พร้อมเปิดนโยบายกองทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนคนตัวเล็ก

วันที่1 ธ.ค.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย เปิดตัวนายนพดล มังกรชัย อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย

โดยนายนพดล กล่าวว่าจากการศึกษานโยบาย และเป้าหมายของพรรคไทยสร้างไทย ที่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือคนตัวเล็ก ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมไทย จึงทำให้มีความตั้งใจที่อยากจะเข้ามาร่วมงานกับทางพรรค เพื่อพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างแสนสาหัส จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19

อีกทั้งยังเป็นพรรคที่เปิดโอกาสสำหรับทุกคนทุกช่วงวัย ทั้งคนรุ่นใหม่ และผู้มีประสบการณ์ โดยเฉพาะตนที่แม้ว่าจะผู้พิการแต่พรรคก็ให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะสามารถนำมาช่วยกำหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์ของพรรคในการร่วมแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ จึงได้มาร่วมงานกับทางพรรคไทยสร้างไทย

นายนพดล กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยในปัจจุบันกำลังประสบปัญหากับวิกฤตเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิดตลอดช่วงระยะเวลากว่า 2 ปี ได้สร้างผลกระทบกับประชาชนอย่างถ้วนหน้า พรรคไทยสร้างไทย เห็นว่าควรต้องมีการช่วยเหลือประชาชน และให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ให้สามารถกลับมาทำหากินได้เร็วที่สุด

คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายสำคัญ ทั้งเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุน SMEs เพื่อให้ SMEs โดยเฉพาะ Micro SMEs ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำได้ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุน Start Up เพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสตั้งตัวเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยความรู้ความสามารถที่ตนเองเป็นผู้คิดค้นขึ้นมา การจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและลูกหลานเกษตรกรได้มีทุนทำธุรกิจบนพื้นที่และภูมิปัญญาของตัวเอง

และที่สำคัญที่สุด คือ การจัดตั้ง "กองทุนเพื่อคนตัวเล็ก" หรือ กองทุนเครดิตประชาชน ที่จะช่วยเหลือให้คนตัวเล็กที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเงินสินเชื่อในระบบปกติได้ ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีมากกว่า 30 ล้านคน โดยให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 3,000 ถึง 50,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 4 % ต่อปี โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ทั้งนี้ หากกองทุนนี้มีขนาดใหญ่มากขึ้น ระบบเศรษฐกิจการใช้จ่ายของประชาชน และกำลังซื้อจะเพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนในระบบการเงินของประเทศ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น เข้มแข็งมากขึ้น

ด้วยความตั้งใจของพรรคไทยสร้างที่จะเสริมพลัง(empower) และปลดปล่อย (liberate) คนตัวเล็ก เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีอนาคตที่ดีที่สุด แข็งแรงที่สุด เพื่อคนทุกคน