ศาลให้ประกัน"รุ้ง ปนัสยา"ปล่อยตัวไปสอบกำหนดเงื่อนไขเข้ม

วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 20:09 น.
ศาลให้ประกัน"รุ้ง ปนัสยา"ปล่อยตัวไปสอบกำหนดเงื่อนไขเข้ม
ทนายยื่นประกันตัว "รุ้ง ปนัสยา" อ้างต้องสอบเพื่อจบการศึกษา ขณะที่ศาลให้โอกาสอนุญาตปล่อยตัวจนถึง 12 ม.ค.65 ช่วงรอสอบ พร้อมกำหนดเงื่อไขอื้อ

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว น.ส.ปนัสยา หรือรุ้ง สิทธิจิรวัฒนกุล นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ แกนนำคณะราษฎร ฯ และแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม จำเลยร่วมคดีหมายเลขดำ อ.2887/2564 (อัยการ ยื่นฟ้องนายอานนท์ นำภา กับพวกรวม 7 คน) ในชั้นพิจารณาคดี โดยจำเลยอ้างว่า เป็นนักศึกษามีความจำเป็น จะต้องสอบเพื่อสำเร็จการศึกษา และจำเลย ยืนยันว่าจะไม่หลบหนี หรือก่อเหตุร้ายประการอื่นอีก โดยศาลได้ไต่สวนพยาน 3 ปาก ประกอบคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ซึ่งจำเลยที่ 5 ปรากฏตัวผ่านระบบ Video Conference ไปยังทัณฑสถานหญิงกลาง

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลเคยมีคำสั่งให้ยกเลิกการปล่อยชั่วคราวและขังจำเลยไว้เนื่องจากเกรงว่าจำเลยจะก่อเหตุร้ายประการอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 (3)

อย่างไรก็ดี การพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเป็นการใช้อำนาจของรัฐเพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งศาลจะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการก่อเหตุร้าย กับสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาโดยไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การที่จำเลยมีภาระในเรื่องการเรียนที่จะต้องเสียหายจากการคุมขัง จึงเป็นเหตุที่สามารถได้รับการพิจารณา เมื่อคำนึงถึงความเสียหายที่จำเลยอาจก่อขึ้นอีกนั้น อาจจำกัดควบคุมได้โดยการที่จำเลยยินยอมและตั้งใจปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของศาลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และด้วยการกำหนดเงื่อนไข เงื่อนเวลาและมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้บริหารศาลอาญาพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยอย่างจำกัด โดยให้มีผลเฉพาะตั้งแต่วันนี้ (30 พ.ย.) จนถึงวันที่ 12 ม.ค.65 กำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้ามจำเลยข้าร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายที่ในบ้านเมือง ห้ามจำเลยออกนอกเคหสถานตลอดเวลาเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียนและสอบ ไปติดต่อราชการที่ศาลอื่น หรือเหตุอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาล ห้ามจำเลยออกนอกราชอาณาจักร โดยให้ ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา เป็นผู้กำกับดูแลให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งศาล ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ หากผิดสัญญาให้ปรับผู้ประกันเป็นเงิน 90,000 บาทโดยไม่เรียกหลักประกัน

นอกจากสำนวนชุมนุม 5 แยกลาดพร้าวแล้ว ทนายความยังยื่นขอปล่อยชั่วคราว น.ส.ปนัสยาหรือรุ้ง ที่ตกเป็นจำเลยร่วมในคดีหมายเลขดำ อ.287/2564 (คดีอัยการยื่นฟ้องนายพริษฐ์ ชิวารักษ์หรือเพนกวิน กับพวกรวม 22 คนคดีชุมนุมปักหมุดสนามหลวง) ซึ่งศาลอาญาก็อนุญาตโดยมีคำสั่งกำหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกัน

แต่อย่างไรก็ดี แม้ขณะนี้ศาลอาญาจะมีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ น.ส.ปนัสยา ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวทันที เนื่องจากยังถูกคุมขังในคดีอื่นอีกด้วย เช่น คดีในศาลอาญากรุงเทพใต้ ดังนั้นทนายความจึงต้องยื่นขอปล่อยชั่วคราวคดีอื่นต่อไป