ประธานกกต.ขอบคุณประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกอบต.

วันที่ 28 พ.ย. 2564 เวลา 18:33 น.
ประธานกกต.ขอบคุณประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกอบต.
ประธานกกต.เผยประกาศผลเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างไม่เป็นทางการ 3 ท่ม พร้อมย้ำคนไม่ได้ไปใช้สิทธิ์แจ้งเหตุผลภายใน 7 วัน

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า หลังจากปิดหน่วยลงคะแนนแล้ว กรรมการประจำหน่วยจะเริ่มนับคะแนน โดยจะใช้เวลานับคะแนน ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยเลือกตั้ง จากนั้น จะนำผลคะแนนไปที่ กกต.ท้องถิ่น เพื่อตรวจนับอีกครั้ง ก่อนประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ภายในเวลาประมาณ 21.00 น. โดยจะติดประกาศผลคะแนนที่หน้าหน่วยลงคะแนน

ที้งนี้ ขอขอบคุณผู้ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ทุกคน ถือเป็นการที่ออกมาใช้สิทธิตามกฎหมาย การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุด นับว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง จะทำให้กระบวนการเลือกตั้ง และประชาธิปไตยเข้มแข็งมากขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย อย่าลืมแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ กกต.กำหนดไว้ ภายใน 7 วันนับจากนี้ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมืองในอนาคต