ห่วงคลัสเตอร์ใหม่ลามทุ่ง สถานบันเทิงแอบเปิดเย้ยกม.

วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 20:20 น.

ผวา!คลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ทั้งโรงงาน-สถานประกอบการ ตลาดสด แคมป์คนงาน โรงเรียนและสถานศึกษา “สิระ”แฉมีสถานบันเทิงลักลอบเปิดพรึบเย้ยกฎหมาย แนะศบค.พิจารณาให้ดีหากเปิดแล้วต้องรัดกุมรอบคอบหวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่ใหญ่กว่าเดิมยากเยียวยา