บัตร2ใบผ่าน-สัญญาณเลือกตั้งชัด พรรคการเมืองเปิดเกมสู้ศึกเลือกตั้ง

วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 20:51 น.

พรรคการเมืองเด้งรับกระแสเลือกตั้งชิงไหวชิงพริบหลังรัฐธรรมนูญประเด็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบมีผลบังคับใช้