ศาลไม่ถอนประกันทนายอานนท์คดีปักหมุด

วันที่ 05 พ.ย. 2564 เวลา 15:44 น.
ศาลไม่ถอนประกันทนายอานนท์คดีปักหมุด
ศาลอาญาไม่ถอนประกัน ทนายอานนท์ คดีปักหมุดฯ สนามหลวงปี 63 กำชับผู้ดูแลประกันให้จำเลยทำตามเงื่อนไขเคร่งครัด

ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก วันที่ 5 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. ศาลนัดฟังคำสั่งที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 7 ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวนายอานนท์ นำภา อาชีพทนายความ หนึ่งในแกนนำหลักการชุมนุมกลุ่มคณะราษฎร ฯ จำเลยที่ 2 คดีหมายเลขดำ อ.287/2564 (คดีที่ยื่นฟ้อง นายพริษฐ์ ชิวารักษ์หรือเพนกวิน กับพวกรวม 22 คน)

โดยคำร้องโจทก์ อ้างว่าจำเลยที่ 2 เข้าร่วมการชุมนุมวันที่ 10 และ 18 ก.ค.64 อันเป็นการผิดเงื่อนไขของศาล ที่ห้ามมิให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง จำเลยที่ 2 ได้ปราศรัยในวันที่ 3 ส.ค.64 มีข้อความพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขของศาลที่ห้ามมิให้กระทําการทีอาจกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางที่เสื่อมเสีย ซึ่งศาลได้ดำเนินการไต่สวนโจทก์และจำเลยที่ 2 แล้วไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา

ขณะที่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ศาลกำหนดเงื่อนไขประกอบการปล่อยชั่วคราวจําเลยที่ 2 นั้นเป็นการกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคท้าย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงเหตุในการปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 (3) และการกระทําที่จะเป็นการละเมิดเงื่อนไขต้องมีความร้ายแรงพอสมควรเมื่อเทียบกับเสรีภาพของจําเลยตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107

สำหรับกรณีในคดีนี้ แม้ภายหลังการปล่อยชั่วคราวจําเลยที่ 2 จะเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง แต่พยานโจทก์มิได้ยืนยันให้เห็นได้ชัดเจน ว่าจําเลยที่ 2 มีส่วนสำคัญหรือมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง กรณีจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ผิดเงื่อนไขในข้อที่ว่าห้ามมิให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง แต่สำหรับการปราศรัย ในวันที่ 3 ส.ค.64 ปรากฏหลักฐานเบื้องต้นว่า ในบรรดาคำปราศรัยของจำเลยที่ 2 มีคำกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยซึ่งอาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาพฤติการณ์โดยรวมโดยคำนึงถึงดุลยภาพแห่งสิทธิและความได้สัดส่วนแล้ว ในชั้นนี้ยังไม่เห็นสมควรที่จะเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวเสียทีเดียว แต่เห็นสมควรให้กำชับให้จำเลยที่ 2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้โดยเคร่งครัด กำชับให้นายสมชาย หอมลออ ผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 2 ดูแลจำเลยที่ 2 ให้เข้มงวดกว่านี้ และเพื่อให้แน่ใจว่าจำเลยที่ 2 จะไม่กระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย เห็นควรกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยให้จำเลยที่ 2 อยู่ในเคหสถานตลอดเวลาเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเหตุอื่นเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล โดยให้จําเลยที่ 2 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว

ทั้งนี้หากจําเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถอนประกันและขังจำเลยที่ 2ไว้ในคดีนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายอานนท์ ปัจจุบันถูกคุมขังในเรือนจำในคดีอื่น

แฟ้มภาพประกอบข่าว