posttoday

พรรคไทยภักดีแถลงหนุนบังคับใช้ "ม.112" อย่างเคร่งครัด

02 พฤศจิกายน 2564

พรรคไทยภักดีแถลงสนุบสนุนบังใช้กฎหมายมาตรา112 อย่างเคร่งครัดตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อหลักนิติธรรม และนิติรัฐอย่างแท้จริง

พรรคไทยภักดีได้ออกแถลงการณ์ สนับสนุนการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 อย่างเคร่งครัดตามกระบวนการยุติธรรม โดยมีเนื้อหาดังนี้

พรรคไทยภักดี ตระหนักว่าในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกคุกคาม และด้อยค่าอย่างหนักจากกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี โดยมีการเคลื่อนไหวกระทำความผิดกฎหมายอย่างเป็นขบวนการเพื่อละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการใส่ร้ายป้ายสี ใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความอาฆาตมาดร้าย เช่น การเผาพระบรมฉายาลักษณ์ในที่สาธารณะ การพ่นสีตามท้องถนน การชูถือป้ายถ้อยคำหยาบคายหมิ่นสถาบันฯ เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาคนไทยทั้งประเทศ

พฤติกรรมดังกล่าว ไม่ใช่ข้อเสนอแนะทางวิชาการโดยสุจริตแต่อย่างใด แต่กลับมีเป้าประสงค์ที่จะล้มล้างสถาบันฯ ถือว่าเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยใดในประเทศไทยมาก่อน

เมื่อกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีเหล่านี้กระทำความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย กลับออกมารณรงค์ต่อต้าน และยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ มาตรา 116 ตลอดจนผลักดันให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้ง ๆ ที่ตนเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างโจ่งแจ้ง ซ้ำแล้วซ้ำอีก นับว่าเป็นพฤติกรรมที่ย้อนแย้ง และกระทำไปเพื่อให้สามารถนำมาใช้ยกอ้างให้ตนพ้นจากความผิดที่ได้กระทำไปแล้ว นับว่าเป็นการกระทำที่ขาดความชอบธรรมเป็นอย่างยิ่ง

กลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีเหล่านี้ยังเคลื่อนไหวด้วยความรุนแรงใช้อาวุธ วัตถุระเบิด เพื่อต้องการให้เกิดการบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกระดม ก่อการปฏิวัติมุ่งหมายล้มล้างระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

การที่พรรคเพื่อไทยแถลงถึงปัญหาการใช้กฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 รวมถึงกล่าวอ้างว่า การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนั้นสร้างผลกระทบให้ประชาชนเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมและพร้อมจะนำเข้าสู่วาระการประชุมของรัฐสภาเพื่อตรวจสอบระบบการทำงานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม และสร้างวาทะกรรม “นักโทษทางความคิด” นั้น ได้แสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนทางการเมืองเช่นเดียวกันกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ต้องการเป็นปฏิปักษ์และล้มล้างระบอบการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่?

นอกจากนี้แถลงการณ์ดังกล่าว เป็นการยุยงส่งเสริมชักจูงทางอ้อมให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจในสถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม และอาจจะมีส่วนในการยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนไม่สนับสนุนหลักนิติธรรม และหลักนิติรัฐอีกด้วย แถลงการณ์ดังกล่าวจึงหาใช่การวิพากษ์ วิจารณ์โดยสุจริตไม่ ซึ่งจะสร้างความแตกแยกในสังคมไทยให้รุนแรงมากขึ้น และอาจนำไปสู่การนองเลือดระหว่างคนไทยด้วยกันได้

พรรคไทยภักดีต้องคัดค้าน ต่อต้าน ท่าทีและแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้พรรคไทยภักดี ขอแสดงจุดยืน อันหนักแน่นในการสนับสนุนการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 อย่างเคร่งครัดตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดถือหลักนิติธรรม และนิติรัฐอย่างแท้จริง

พรรคไทยภักดี