รับเปิดประเทศ! "ประยุทธ์" นำประชุมครม.สัญจรกระบี่8-9พ.ย.นี้

วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 17:54 น.
รับเปิดประเทศ! "ประยุทธ์" นำประชุมครม.สัญจรกระบี่8-9พ.ย.นี้
เปิดฤกษ์ ประชุม ครม. สัญจรกระบี่ 8 – 9 พ.ย. เดินหน้าแผนรองรับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย พร้อมกระตุ้นศก. - ท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้รับทราบการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ในวันที่ 8 – 9 พ.ย.นี้ ที่จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว รองรับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย (Smart Entry)

นอกจากนี้ครม.ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ลงพื้นที่บริเวณจังหวัดหรืออำเภอโดยรอบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐตลอดจนการรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยนายกรัฐมนตรี ยังมีข้อสั่งการให้ กระจายการจองโรงแรม และที่พัก หลายแห่ง เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงการประชุม ครม. สัญจร

นายธนกร กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการประชุม ครม. สัญจร ในครั้งนี้ ให้ความสำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ การบริหารจัดการรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยง Sandbox อื่น ๆ ยกระดับการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก รวมทั้ง ยังจะได้มีวาระหารือกับภาคธุรกิจ เอกชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพี่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเพิ่มมูลค่าภาคการผลิตเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ด้วย

"นายกรัฐมนตรีและที่ประชุม ครม. ยังให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ของ ศบค. โดยมอบหมายให้ ศปก.ศบค. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กำกับแนวทางในการจัดประชุม ครม.สัญจร โดยให้ทุกหน่วยงานจำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามเท่าที่จำเป็น เพื่อลดความแออัดในพื้นที่ และกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด" นายธนกร กล่าว