"เพชรชมพู"โบกมือลารปช.พ้นสภาพส.ส.ทันทีปัดย้ายซบประชาธิปัตย์

วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 17:14 น.
"เพชรชมพู"โบกมือลารปช.พ้นสภาพส.ส.ทันทีปัดย้ายซบประชาธิปัตย์
"เพชรชมพู กิจบูรณะ" ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชาชาติไทยส่งผลให้พ้นหน้าที่ ส.ส.ทันที ระบุ"เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ทุกท่าน" โพสต์ขอบคุณ"สุเทพ"ที่ให้โอกาสได้เข้ามาทำงานการเมือง ปัดไม่ได้ย้ายซบประชาธิปัตย์

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.)ให้สัมภาษณ์ภายหลังลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครปช. ว่า ได้เข้าไปลานายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ก่อตั้งพรรครปช. และนายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง หัวหน้าพรรคเรียบร้อยแล้ว เป็นการจากกันด้วยดี จากนี้นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ อดีตกรรมการบริหารพรรค จะได้เลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทน ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า จะย้ายไปอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์นั้น ขอชี้แจงว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพรรคการเมืองใด และขออยู่นิ่ง ๆก่อน และไปเรียนเนติบัณฑิตต่อให้จบ  

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ น.ส.เพชรชมพูได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า [ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ทุกท่าน ]

วันนี้ เพชรได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยกับท่านหัวหน้าพรรคและนายทะเบียนสมาชิกพรรค รวมถึงได้ส่งสำเนาให้กับ กกต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้สมาชิกภาพ ส.ส. ของเพชร สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเพชรเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคจะเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทน

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาที่เพชรมีโอกาสเข้ามาทำงานการเมือง เพชรได้พบเห็น เรียนรู้ และเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆ ของประเทศมากขึ้นทั้งในเชิงมหภาคและจุลภาค บ่อยครั้งที่ "ทางออก" ของปัญหานั้นไม่สามารถทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจได้ จึงตกเป็นหน้าที่ของฝ่ายนโยบายที่จะหา "จุดสมดุล" ให้เจอเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกกลุ่มสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรามีส่วนร่วมในการหาจุดสมดุลนี้ได้ผ่านที่ประชุมสภาฯ และกรรมาธิการชุดต่างๆ กว่า 2 ปีที่เพชรดำรงตำแหน่ง ส.ส. เพชรได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะในที่ประชุมสภาฯ ในคณะกรรมาธิการ หรือในการประชุมระหว่างประเทศ ขอขอบคุณทุกท่านที่เพชรได้พบเจอและร่วมงานตลอดเส้นทางการเมืองของเพชร? สำหรับท่านต่อไปนี้ เพชรต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ถือว่าเป็นโชคดีของเพชรที่ได้มีโอกาสเรียนรู้งานจากท่านในบทบาทต่างๆ

- ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

- ท่านสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และที่ปรึกษาชมรมสมาชิกรัฐสภา Young Parliamentarian

- ท่านศราวุธ เพชรพนมพร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

- ท่านจักรพันธ์ พรนิมิตร รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คนที่ 1 และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ

- ท่านเกียรติ สิทธีอมร รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คนที่ 2 ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน และประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่…) พ.ศ…

- ท่านศุภชัย ใจสมุทร รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คนที่ 4

- ท่านชินวรณ์ บุญยเกียรติ ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- ท่านสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์และ ICT

- ท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ…

- ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ

- เจ้าหน้าที่รัฐสภาทุกคนที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศที่เป็นคณะสามัญที่เพชรนั่งอยู่ 2 ปีกว่า เจ้าหน้าที่สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ที่เพชรได้มีโอกาสร่วมงานอย่างใกล้ชิดในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ของ AIPA ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา

ขอบพระคุณท่านสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่ให้โอกาสเพชรได้เข้ามาทำงานการเมือง ขอบพระคุณหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรคคนแรกที่ท่านได้ให้ข้อคิดและแนวทางในการทำงานเพื่อประเทศชาติ ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันสำหรับคำแนะนำต่างๆ ที่ท่านมีให้เพชรเสมอมาและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความไว้วางใจให้เพชรเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของท่านในสภาฯ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ทุกท่านค่ะ