ศปก.ศบค.เผยได้ข้อยุติเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวภายใน1-2วันนี้

วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 12:45 น.
ศปก.ศบค.เผยได้ข้อยุติเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวภายใน1-2วันนี้
ผู้อำนวยการศปก.ศบค.เผยได้ข้อยุติการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวภายใน 1-2 วันนี้

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64 พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กล่าวถึงความพร้อมในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีว่า ภายใน 1-2 วันนี้จะให้ได้ข้อยุติทั้งหมด

สิ่งที่จะต้องทำเร่งด่วน คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการฉีดวัคซีน โดยยืนยันว่าวัคซีนที่จะนำเข้าไทยหลังจากนี้จะเป็นไปตามเป้าเดิมที่กำหนดไว้ และการกำหนดประเทศที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว และการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานโดยเฉพาะด้านสาธารณสุข รวมถึงความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและภาคเอกชน และความพร้อมของทุกพื้นที่ ซึ่งฝ่ายปกครองต้องมีการเตรียมแผน รองรับหากเกิดปัญหา

ส่วนการกำหนดประเทศจะเป็นไปตามที่สาธารณสุขเสนอหรือไม่นั้น พล.อ.สุพจน์ ย้ำว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเป็นปัจจัยสำคัญ

ขณะที่จะเปิดประเทศ จะต้องมีการยกเลิกประกาศใช้พ.ร.ก.บริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่นั้น พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เพราะมีกฎหมายหลายตัวต้องดูในรายละเอียด และสิ่งที่ออกมาตรการ จะต้องใช้กฎหมายอะไร สิ่งไหนจำเป็น หรือไม่จำเป็น

ส่วนการตั้งพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ อดีตเลขาฯ สมช. เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบค. ส่วนหน้า) นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้สั่งการตั้งศูนย์บูรณาการ ให้ทุกฝ่ายบูรณาการป้องกันการแพร่ระบาดสร้างมาตรการป้องกัน ซึ่งจะไม่เป็นการทำงานซ้ำซ้อนกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-18 (ศบค. )เนื่องจากเป็นการดูแลพื้นที่เฉพาะที่มีความซับซ้อนหลายเรื่องที่ต้องมีการแก้ไขปัญหา ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทุกหน่วยงานต้องให้การสนับสนุนได้อย่างคล่องตัว