ปชป.ขอบคุณโพลหนุน "จุรินทร์" มาอันดับ2ว่าที่นายกฯสมัยหน้า

วันที่ 17 ต.ค. 2564 เวลา 17:40 น.
ปชป.ขอบคุณโพลหนุน "จุรินทร์" มาอันดับ2ว่าที่นายกฯสมัยหน้า
ประชาธิปัตย์ขอบคุณผลโพลหนุน "จุรินทร์"มาอันดับ2เหมาะนั่งนายกฯคนต่อไปสะท้อนความนิยมเพิ่มขึ้นจากผลงานที่ประสบความสำเร็จ

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีที่ RIDC-SSRU POLL ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยผลโพล ใครเหมาะนั่ง ‘นายกฯ’ คนต่อไป ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ปรากฎอยู่ในผลโพลด้วยว่า

ต้องขอขอบคุณ สุนันทาโพล ที่ได้หยิบยกประเด็นต่างๆมาสำรวจความคิดเห็นประชาชนอย่างกว้างขวาง หนึ่งในนั้นมีการสำรวจความคิดเห็น ในหัวข้อใครเหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนต่อไป อันดับ1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 16.68% อันดับ 2.จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 16.26% อันดับ 3 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 16.19% อันดับ 4 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 12.10% อันดับ 5 อนุทิน ชาญวีรกูล 9.85% และอื่นๆ 28.92%

จากผลโพลสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนให้ความนิยมนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จากการทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชน มีผลงานที่ประสบความสำเร็จหลายด้านทั้งในบทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และบทบาทรองนายกรัฐมนตรี ที่พิสูจน์ให้เห็นว่ามุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้ง

ทั้งด้านสังคมความเป็นอยู่ ประชาชน เกษตรกร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่มีตัวเลขส่งออกมากทำลายสถิติในหลายปีที่ผ่านมา ย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ ในบทบาททางการเมืองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ มีประสบการณ์ จะเห็นว่าเป็นบทบาทของนักการเมืองมืออาชีพ คิดถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศมากกว่าแสวงหาความขัดแย้งในทางการเมืองมีภาวะผู้นำ สิ่งเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดี

นายราเมศกล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ ผลงานที่ประจักษ์ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรถึง 11 สมัย เป็นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมาแล้วหลายครั้ง เคยเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล เป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศอย่างเต็มที่ ประสบการณ์การทำงานฝ่ายบริหารที่สำคัญ

เช่น ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการนายชวน หลีกภัย มาหลายครั้ง เช่นเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนายชวน หลีกภัย คือต้นแบบการทำงานการเมืองของนายจุรินทร์ ตลอดมา

เคยเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวง เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบัน เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ความเชื่อมั่นของประชาชนในประสบการณ์การทำงานการเมือง มีผลงานที่โดดเด่น การทำงานการเมืองที่ยึดความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ตั้งจึงทำให้ผ่านเส้นทางการเมืองมายาวนานกว่า 36 ปี พรรคประชาธิปัตย์จึงพร้อมสนับสนุนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคคนที่ 8 เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่