จับตาศบค.ชุดใหญ่เคาะลดเวลาเคอร์ฟิว-ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้ม

วันที่ 14 ต.ค. 2564 เวลา 08:31 น.
จับตาศบค.ชุดใหญ่เคาะลดเวลาเคอร์ฟิว-ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้ม
นายกฯเป็นประธานประชุมศบค.ชุดใหญ่วันนี้ พิจารณาลดเวลาเคอร์ฟิวเหลือ 5ทุ่มถึงตี3 ลดพื้นที่สีแดงเหลือ 24 จังหวัดจากเดิม 29 จังหวัด รวมทั้งมาตรการผ่อนคลายเปิดกิจการกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 ในเวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นประธานประชุม ศบค.ชุดใหญ่ โดยมีวาระน่าสนใจดังนี้

-ศูนย์ปฏิบัติการศบค. (ศปก.ศบค.) จะเสนอให้ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่พิจารณาปรับระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้มใหม่ จากเดิม 29 จังหวัด เหลือ 24 จังหวัด

-ศปก.ศบค.จะเสนอปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลากลางคืนหรือ เคอร์ฟิว จากเดิม 22.00น.-04.00น. เป็น 23.00น.-03.00น.ตั้งแต่วันที่ 16-31ต.ค.64

-เสนอให้ผ่อนคลายกิจกรรมในพื้นที่สีแดงเข้ม โดยให้จัดการประชุม งานประเพณี ภายใน ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการได้ , การเปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับได้

-ปรับจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัว ดังนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน พื้นที่ควบคุมสูงสุดห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน พื้นที่ควบคุม ห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน พื้นที่เฝ้าระวังสูง ห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 300 คน พื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน

-พิจารณาแนวทางเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ 10 ประเทศโดยไม่ต้องกักตัว