"วัฒนา"ยันหากยุบสภาก่อนแก้กม.ลูกไม่กระทบเลือกตั้งบัตรสองใบ

วันที่ 13 ต.ค. 2564 เวลา 15:32 น.
"วัฒนา"ยันหากยุบสภาก่อนแก้กม.ลูกไม่กระทบเลือกตั้งบัตรสองใบ
"วัฒนา เมืองสุข"เผยไม่เคยเชื่อนายกฯจะยุบสภาช่วงเวลานี้ชี้หากทำก่อนแก้กม.ลูกไม่กระทบเลือกตั้งบัตร2ใบ

นายวัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ดังนี้

หลายคนสอบถามผมเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อใหม่จาก 350/150 เป็น 400/100 ซึ่งจะต้องไปแก้ไข พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 แต่หากนายกเกิดยุบสภาไปก่อนการแก้กฎหมายลูกจะเลือกตั้งกันอย่างไร นั้น ขอตอบ ดังนี้

(1) ผมไม่เคยเชื่อว่านายกจะยุบสภา แต่หากจะมีการยุบสภาจริงก็เป็นหน้าที่ของ กกต. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 (1) ที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่มีการแก้ไขใหม่คือ 400/100

(2) ถ้าการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนมีการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง ก็ต้องถือว่ากฎหมายเลือกตั้งเดิม ได้แก่ ส่วนที่เกี่ยวกับเขตเลือกตั้งที่กำหนดไว้ 350 เขต จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 150 คน บัตรเลือกตั้งที่กำหนดไว้ใบเดียว และวิธีการนับคะแนน ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่แก้ไขใหม่เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ มาตรา 5 วรรคแรก

(3) ส่วนวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญใหม่ ได้แก่ 400/100 ซึ่งกฎหมายเลือกตั้งเดิมแบบ 350/150 สิ้นผลลงเพราะขัดรัฐธรรมนูญ นั้น กกต. ก็สามารถใช้อำนาจตามมาตรา 6 ของ พรป. เลือกตั้งที่ให้อำนาจ กกต. “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่จำเป็นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้บัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้” โดยทำเป็นระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการเลือกตั้งแบบ 400/100 แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันจะมีผลบังคับใช้กับบุคคลทั่วไป ตาม ม. 5 วรรคสอง

จึงสรุปได้ว่า หากรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมได้รับการลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ถ้ามีการยุบสภาหลังจากนั้น กกต. ก็สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่คือ 400/100 ได้ทันทีโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ คงมีเพียงปัญหาเดียวที่ผมยังคิดไม่ออกคือนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาไปเพื่ออะไร แต่ถ้าอยากจะยุบก็ทำได้โดยไม่ต้องกังวลครับ

ที่มา https://www.facebook.com/684312115037654/posts/2342503082551874/?d=n