สัญญาณดี !! ยอดติดโควิดรายวันต่ำหมื่น ยอดตายต่ำ 100

วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 19:37 น.

สถานการณ์โควิด-19 ดีวันดีคืน ทั้งยอดผู้ติดเชื้อที่ต่ำกว่าหมื่น ยอดผู้เสียชีวิตต่ำกว่าร้อยติดต่อกัน 3 วันรวด ยอดฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าให้ดีจริงยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตต้องต่ำลงเรื่อยๆ และต้องเป็นตัวเลขจริงที่นำมาเปิดเผย อย่าให้ชาวบ้านตั้งคำถามว่าเป็นตัวเลขหลอกหรือไม่ ตราบใดยังมีการตั้งคำถาม นั่นคือความไม่เชื่อมั่นในตัวรัฐบาลยังมีอยู่นั่นเอง