ครม.เห็นชอบซื้อวัคซีนแอสตร้าจากสเปนเพิ่ม 165,000 โดส

วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 16:20 น.
ครม.เห็นชอบซื้อวัคซีนแอสตร้าจากสเปนเพิ่ม 165,000 โดส
ครม.อนุมัติซื้อวัคซีนแอสตร้าฯจากสเปนเพิ่มเติม 165,000 โดส หลังก่อนหน้านี้เห็นชอบซื้อไปแล้ว 449,500 โดส

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า จากราชอาณาจักรสเปนเพิ่มเติม จำนวน 165,000 โดส จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ให้กรมควบคุมโรคจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จากราชอาณาจักรสเปน จำนวน 449,500 โดส รวมทั้งสิ้น จำนวน 614,500 โดส

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแอสตร้าเซนเนก้า จากราชอาณาจักรสเปนเพิ่มเติม และอนุมัติให้ รมว.สาธารณสุข เป็นผู้มีอำนาจลงนามใน Schedule II to Tripartite Agreement: Form of Doses Offer Notice

โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า สเปนจะกำหนดส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ทั้ง 2 ชุด ในภายในต้นเดือนตุลาคม 2564 นี้ โดยการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากสเปนเพิ่มเติม เป็นความก้าวหน้าในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนจากประเทศในสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ ประเทศไทยยังได้มีการเจรจาจัดซื้อ/รับบริจาควัคซีนอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศไทยเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564