ครม.เห็นชอบ “พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม” เป็น เลขาฯ สมช.คนใหม่

วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 15:27 น.
ครม.เห็นชอบ “พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม” เป็น เลขาฯ สมช.คนใหม่
ครม.มีมติรับโอนแต่งตั้ง พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม จากกองทัพไทย มาเป็น เลขาธิการ สมช.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอรับโอน พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม ข้าราชการทหาร ตำแหน่งเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอน ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ หลัง ครม.รับโอน พล.อ.สุพจน์ แล้วครบตามขั้นตอน ก็เหลือในส่วนของบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ได้ทูลเกล้าฯไปเมื่อ 9 กย.2564 กว่า 770 นาย โดยทางกลาโหม และทำเนียบรัฐบาล กำลังเตรียมพร้อมรับคำสั่งโปรดเกล้าฯ