posttoday

"รมช.กลาโหม"สวนฝ่ายค้านชี้ใช้เอกสารIOปลอม

01 กันยายน 2564

รมช.กลาโหมชี้แจงหน่วย IO โชว์ข้อพิรุธเอกสารที่ฝ่ายค้านใช้เป็นของปลอมพบ ลายเซ็น -ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงของจริง เอกสาร แม่ทัพภาค2 คนละยุคชื่อ-เลขที่ ไม่ตรง ยันกองทัพไม่เคยสร้างข่าว บิดเบือนให้ร้ายใคร

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้ชี้แจงกรณีที่มี ส.ส.อภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพภาคที่ 2 เพราะหากไม่ชี้แจงให้สมาชิกและประชาชนรับทราบอาจจะมีความเข้าใจผิดได้

เรื่องนี้ตนได้เคยชี้แจงในสภาฯประมาณ 2-3 ครั้งแล้วว่าการดำเนินกา ของกระทรวงกลาโหม ในฐานะที่นายกฯและรมว.กลาโหม หรือในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ไม่เคยมีนโยบายที่จะสั่งการให้หน่วยใดในกองทัพ หรือ กอ.รมน.ได้ไปปฏิบัติการข่าวสารในลักษณะบิดเบือน ให้ร้ายกับบุคลใดทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในโซเชียลมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน เฟคนิวส์ มีข่าวลวง ข่าวปลอม จะเป็นเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตาม เป็นการสร้างความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศด้วย

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานทุกหน่วย รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงก็ต้องก้าวทันต่อสถานการณ์ ติดตามข้อมูล การเผยแพร่ และจะต้องสื่อสารทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลของตนเอง รวมทั้งครอบครัวและประชาชน เพื่อจะได้ทราบว่าสิ่งที่ถูกต้องมีข้อเท็จจริงอย่างไร ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและสามารถสร้างการรับรู้ทั่วไปได้

พล.อ.ชัยชาญ ชี้แจงว่า ปัจจุบันกระทรวงกลาโหมมีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยที่ประสานงาน ซึ่งการดำเนินการมี 2 ลักษณะ คือ

ส่วนแรก คือชี้แจงข้อมูลสู่สาธารณชนตามช่องทางต่างๆ ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน

ส่วนที่สอง คือตรวจสอบข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน ซึ่งจะต้องแจ้งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

"สิ่งที่สมาชิกนำเอกสารมาอภิปราย ทางกองทัพได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเอกสารที่ไม่เป็นเอกสารจริง มีจุดพิรุธต่างๆ หนังสือที่นำมาแสดงเป็นหนังสือที่ทำขึ้นในห้วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม และลายเซ็นของแม่ทัพภาค 2 คนปัจจุบัน ในหนังสือทั้งสองฉบับไม่เหมือนกันฉบับหนึ่งเป็นลายเซ็น ของอดีตแม่ทัพภาค 2 คนก่อน แต่ภายใต้วงเล็บลายเซ็นนั้นเป็นชื่อของแม่ทัพภาค 2 คนปัจจุบัน"

"ส่วนอดีตผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่ 2 ที่มีชื่อลงนามฉบับนี้ได้ย้ายไปลงตำแหน่งใหม่ 1 ปีเศษ ลายเซ็นของรองแม่ทัพภาค 2 ก็ไม่ตรงกับของจริง นามสกุลของแม่ทัพภาค 2 คนปัจจุบันในหนังสือก็พิมพ์ไม่ถูกต้อง ซึ่งหากเป็นเอกสารจริงก็ไม่น่าจะเกิดขึ้น" พล.อ.ชัยชาญกล่าว

ส่วนเรื่องคณะกรรมการศูนย์อำนวยการสารสนเทศ กองทัพภาคที่ 2 ที่เขียนตำแหน่ง ยศ ก็ไม่ถูกต้อง ซึ่งหากเป็นหนังสือฉบับจริงการเขียนยศกับตำแหน่งควรจะต้องถูกต้อง และได้ตรวจสอบหนังสือดังกล่าวแล้วเป็นหนังสือของกองทัพภาคที่ 2 เลขที่หนังสือที่ออกหนังสือนั้นถึงวันที่ 31 สิงหาคม 64 นั้นมีเลขหนังสือถึงเลข 851 แต่หนังสือฉบับที่มาแสดงลงเลขที่หนังสือ 1121 ซึ่งยังไม่ถึงช่วงเวลาตรงนั้น

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกในฐานะที่ได้รับความเสียหายจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ขอยืนยันว่า กระทรวงกลาโหม หรือ กอ.รมน.ไม่เคยมีนโยบายให้หน่วยต่างๆ ไปดำเนินการอะไรที่บิดเบือน หรือให้ร้ายกับบุคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ การดำเนินการคือการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมไม่ให้เกิดความขัดแย้ง