ราชทัณฑ์แจงเพนกวิน-พวกป่วยโควิดยังช่วยเหลือตัวเองได้

วันที่ 18 ส.ค. 2564 เวลา 17:57 น.
ราชทัณฑ์แจงเพนกวิน-พวกป่วยโควิดยังช่วยเหลือตัวเองได้
โฆษกกรมราชทัณฑ์แจง เพนกวินและพวก ป่วยโควิด ยังช่วยเหลือตัวเองได้ แพทย์จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้ ราชทัณฑ์อนุญาตให้ทนายเยี่ยมผ่านทางไลน์

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยการควบคุมดูแลตัวผู้ต้องขังคดีการเมืองว่า วันนี้แพทย์ประจำทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เข้าตรวจร่างกาย นายพรหมศร วีระธรรมจารี หรือฟ้า นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และนายสิริชัย นาถึง หรือนิว พบว่า นายพริษฐ์มีอาการปวดศีรษะ ไอ มีเสมหะ ปวดเมื่อยตามตัวมาแล้ว 3 วัน สัญญาณชีพจรและค่าออกซิเจนเป็นปกติ และยังรู้สึก ตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ รับประทานอาหาร

ประเมินแล้วจัดเป็นผู้ป่วยระดับสีเหลือง เนื่องจากมีน้ำหนักตัวเกิน 90 กิโลกรัม และมีโรคประจำตัวหอบหืด แพทย์ให้การรักษาด้วยยา Favipiravir ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.64 ร่วมด้วยยาพ่นโรคประจำตัว และยารักษาตามอาการ

ส่วนของนายสิริชัย มีอาการปวดศีรษะ ปวดตา ครั่นเนื้อครั่นตามา 3 วัน สัญญาณชีพจรและค่าออกซิเจนเป็นปกติ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย มีอาการปวดเมื่อยตามตัว สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ รับประทานอาหารได้ ประเมินแล้วจัดเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียว ให้การรักษาด้วยยา Favipiravir

ขณะที่ นายพรหมศรมีอาการไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ มีเสมหะ การรับกลิ่นลดลง เป็นมา 3 วัน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ มีไข้ อ่อนเพลีย อาการจมูกไม่ได้กลิ่น ปวดศีรษะ ไอมีเสมหะ สัญญาณชีพจรและค่าออกซิเจนเป็นปกติ ประเมินแล้วจัดอยู่ในระดับสีเขียว ให้การรักษาด้วยยา Favipiravir โดยทั้ง 3 คน ได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด นายธวัชชัย กล่าวอีกว่า ส่วนนายอานนท์ นำภา นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา และผู้ต้องขังคดีการเมืองอื่นที่ถูกควบคุมตัวกระจายไปยังเรือนจำต่างๆ เรือนจำได้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด และจากการตรวจร่างกายพบว่าสุขภาพเป็นปกติ อุณหภูมิ ค่าชีพจร และค่าออกซิเจนเป็นปกติ

ทั้งนี้ ผู้ต้องขังทั้งหมดได้ติดต่อกับทนายความผ่านการเยี่ยมทางไลน์ ตามสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังที่จะได้รับ โดยกรมราชทัณฑ์ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านสุขภาพและทำการรักษาพยาบาลตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ต้องขังทุกคนอย่างเต็มที่ ให้ได้รับความเท่าเทียม เสมอภาค และไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด