“เมธา”ชี้“บิ๊กตู่”ทำผิดรัฐธรรมนูญ5ข้อ จี้ป.ป.ช.เอาผิด

วันที่ 05 ส.ค. 2564 เวลา 15:12 น.
“เมธา”ชี้“บิ๊กตู่”ทำผิดรัฐธรรมนูญ5ข้อ จี้ป.ป.ช.เอาผิด
เลขาครป.ชี้5ความผิด“ประยุทธ์”ขัดรัฐธรรมนูญ จี้ป.ป.ช.ดำเนินการกฎหมาย

วันที่ 5 ส.ค.นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) โพสต์ เฟซบุ๊กกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ ทำผิดรัฐธรรมนูญอะไรบ้างดังนี้

1) มาตรา 161  ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญ เจตนาจะทำผิดรัฐธรรมนูญแต่แรก

2) มาตรา 56 ทำสัญญาเอกชนสัมปทานผูกขาดการผลิตไฟฟ้ากับธุรกิจพลังงาน ทั้งที่รัฐธรรมนูญเขียนว่า โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระทําด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละ 51 มิได้

3) มาตรา 44 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ/การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ แต่รัฐบาลออก พรก.ฉุกเฉินฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ยังไม่ยกเลิกเพื่อใช้อำนาจเบ็ดเสร็จจัดการกับผู้ชุมนุมโดยฟ้องทางปกครองไม่ได้ ล่าสุดจะสั่งจับกุมคุมขังผู้เห็นต่าง ผู้ปล่อยข่าวลือ จน 6 สมาคมสื่อฯ ต้องออกมาเตือน การโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลอย่างเป็นระบบได้ทำให้สังคมแตกแยกและขัดแย้งรุนแรง ทั้งที่ข่าวปลอมทั้งหลายใช้กฎหมายปกติจัดการได้ และรัฐบาลเสียเองที่สร้างข่าวลือ

4) มาตรา 47, 55  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่วันนี้คนไทยต้องจ่ายค่าฉีดวัคซีนเองจำนวนมาก เพราะรัฐผูกขาดวัคซีนหลัก

5) มาตรา 258-261 ไม่ได้ดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ รวมถึงกฎหมายปฏิรูปตำรวจหากไม่เสร็จ  ให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจดําเนินการตามหลักอาวุโสไปก่อน แต่รัฐบาลยังดำเนินการภายใต้คำสั่ง คสช.อยู่ ขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน

คนในรัฐบาลแถลงข่าวว่าจะอยู่ต่อให้ครบวาระอีก 1 ปีครึ่ง ก็จะขัดกับมาตรา 158 อีกด้วย ที่ให้นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้อีกด้วย

ทุกความผิดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนี้ ป.ป.ช.จะต้องทำหน้าที่ตามมาตรา 234-235 โดยทันที ใช้อำนาจไต่สวนกรณีมีการกล่าวหาว่าตามกฎหมายว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใดมีพฤติการณ์ร่่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยในทันที หรือกรณีอื่นให้ส่งสํานวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไป