อนุทินเผยทำประกันให้บุคลากรการแพทย์ด่านหน้า223,872 กรมธรรม์

วันที่ 04 ส.ค. 2564 เวลา 17:14 น.
อนุทินเผยทำประกันให้บุคลากรการแพทย์ด่านหน้า223,872 กรมธรรม์
"อนุทิน"เผยจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 223,872 กรมธรรม์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่ทุ่มเทเสียสละในการดูแลรักษาผู้ป่วย ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อได้

ดังนั้น รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงร่วมกับบริษัทประกันภัยต่างๆ จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 250,120 กรมธรรม์

แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 223,872 กรมธรรม์ และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กทม., โรงพยาบาลภูมิพล, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, โรงเรียนแพทย์, กองทัพเรือ และกรมแพทย์ทหารบก รวม 26,248 กรมธรรม์

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ แต่ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ส่วนหนึ่งที่เกิดการติดเชื้อขึ้น โดยได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่ รวมถึงได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยจากโควิด 19 แล้วจำนวน 171 ราย ใน 3 กรมธรรม์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.กรมธรรม์ประกันภัย คุ้มครองการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 จำนวนเงินความคุ้มครอง 1 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาคุ้มครอง 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ

2.กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองภาวะโคม่าจากโรคโควิด 19 จำนวนเงินความคุ้มครอง 1 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ

3.กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19 จำนวนเงินความคุ้มครอง 1 หมื่นบาทต่อราย และคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ 1 หมื่นบาทต่อราย ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ

"ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทุ่มเทดูแลประชาชนในสถานการณ์โรคโควิด 19 อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนในทุกด้าน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับโรคโควิด 19 อย่างปลอดภัย"นายอนุทินกล่าว