เปิดเอกสารลับมากมท.เสนอครม.ตั้งข้าราชการระดับสูง 28 ตำแหน่ง

วันที่ 03 ส.ค. 2564 เวลา 10:53 น.
เปิดเอกสารลับมากมท.เสนอครม.ตั้งข้าราชการระดับสูง 28 ตำแหน่ง
กระทรวงมหาดไทยเสนอครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 28 ตำแหน่ง "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ"นั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.กระทรวงมหาดไทยได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบข้าราชการระดับสูง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 28 ตำแหน่งดังนี้