"ไทยสร้างไทย"ตั้งข้อสังเกต"ไฟเซอร์"บางส่วนเก็บไว้ให้ใคร

วันที่ 31 ก.ค. 2564 เวลา 11:27 น.
"ไทยสร้างไทย"ตั้งข้อสังเกต"ไฟเซอร์"บางส่วนเก็บไว้ให้ใคร
พรรคไทยสร้างไทย ตั้งข้อสังเกต การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส บางส่วนเก็บไว้ให้ใคร หลังไม่มีเหตุผลระบุชัด หวั่น บุคลากรด่านหน้าจะไม่ได้รับวัคซีน แนะฉีดให้เด็กต่ำกว่า 18 ปี หญิงตั้งครรภ์ด้วย หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 64 นายรณกาจ ชินสำราญ คณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรค พรรคไทยสร้างไทย ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีน”ไฟเซอร์” ที่ไทยได้รับบริจาคจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,503,450 โดส ที่มีการกันวัคซีนบางส่วนไว้โดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมชัดแจ้ง คือ การกันวัคซีนไว้ 5,000 โดส เพื่อใช้ศึกษาวิจัย และอีก 40,000 โดส สำหรับสำรองการระบาดเชื้อกลายพันธุ์ ซึ่งในหลักการควรเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์จำนวนนี้ ให้กับบุคลากรด่านหน้า และประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วน แต่กลับจะมีการกันวัคซีนบางส่วนออกมา อันอาจจะมีการนำไปฉีดให้กับบุคคลใดก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบควบคุม ทั้งนี้การจัดสรรวัคซีนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อบุคลากรด่านหน้า และกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริง

โดยพรรคไทยสร้างไทยเสนอให้จัดสรรให้บุคลากรด่านหน้า ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้ง อสม., อสส., อาสาภาคประชาชน, กรรมการหมู่บ้าน ผู้ต้องทำหน้าที่ดูแล ผู้ป่วยอยู่ด่านหน้าทั้งหมด ทั้งที่ฉีดเป็น Booster Shot และยังไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนหน้า เพื่อป้องกันบุคลากรด่านหน้าผู้เสียสละเหล่านี้ก่อน

สำหรับประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากการฉีดให้ผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงแล้ว พรรคไทยสร้างไทยขอเสนอให้นำวัคซีนที่ได้รับบริจาคมานี้ ไปเร่งฉีดให้กับ”เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี”และ”หญิงตั้งครรภ์” ที่ขณะนี้มีการติดเชื้อมากขึ้น

และเสนอให้รัฐบาลจัดทำข้อมูล open data เปิดเผยว่าคนกลุ่มใดได้รับวัคซีนไฟเซอร์บ้าง เพื่อสร้างความโปร่งใส และความมั่นใจให้กับประชาชน ว่ารัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้