"ผู้นำประเทศ" ที่คนไทยอยากได้

วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 10:43 น.

ฟังเสียงประชาชนบ้าง! "ผู้นำประเทศ" ที่คนไทยอยากให้รีบมาแก้วิกฤต..?..