ฝ่ายค้านเชิญชวนประชาชนทุกฝ่ายส่งหลักฐานร่วมซักฟอกรัฐบาล

วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 19:24 น.
ฝ่ายค้านเชิญชวนประชาชนทุกฝ่ายส่งหลักฐานร่วมซักฟอกรัฐบาล
พรรคร่วมฝ่ายค้านชวนประชาชนส่งหลักฐานร่วมซักฟอกรัฐบาล ล็อคเป้า"บิ๊กตู่"บริหารล้มเหลว ย้ำไม่เห็นด้วยงดประชุมสภาฯ

วันที่ 19 ก.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวภายหลังประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า สืบเนื่องจากมติพรรคร่วมฝ่ายค้านในการประชุมครั้งที่แล้ว เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนสิงหาคม การอภิปรายไม่ไว้วางใจ น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน ก่อนปิดสมัยประชุมสภาฯ พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล โดยเห็นว่าประเด็นสำคัญจะเกี่ยวข้องกับความผิดพลาด ล้มเหลว ไร้ความสามารถ ไร้ศักยภาพ รวมถึงการส่อไปทางทุจริตคอร์รัปชั่นบนชีวิตของประชาชน โดยจะมุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ทำให้เกิดความสูญเสียของชีวิตประชาชน ประชาชนที่ติดเชื้อก็ตายเพราะโควิด-19 ประชาชนที่ไม่ติดเชื้อก็ตายเพราะอดอยาก

การอภิปรายครั้งนี้จะเป็นการอภิปรายร่วมกันระหว่างพี่น้องประชาชน ข้าราชการ พรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อหยุดยั้งความล้มเหลว อันจะนำมาสู่ความล่มสลายของประเทศ จึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ข้าราชการ ร่วมกันส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ผ่านทางสำนักงานหัวหน้าพรรคของทุกพรรคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับการหยุดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทั้งๆที่ปัจจุบันเป็นภาวะวิกฤตของประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่ตัวแทนของประชาชนต้องร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดให้กับประเทศร่วมกันต่อไป