ท้องถิ่นวอนรัฐปลดล็อกวัคซีนทางเลือก

วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 16:48 น.

พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และนายกสมาคมสันนิบาตฯ : ผนึกกําลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสียงถึงผู้มีอำนาจปลดล็อกวัคซีนทางเลือก เพื่อหยุดยั้งโควิด