ก้าวไกลลุยแก้งบปี65ใหม่ หวังเพิ่มงบด้านสวัสดิการประชาชน

วันที่ 06 มิ.ย. 2564 เวลา 17:43 น.
ก้าวไกลลุยแก้งบปี65ใหม่ หวังเพิ่มงบด้านสวัสดิการประชาชน
ก้าวไกลจัด 6 ส.ส.ร่วมทีมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ65 "พิธา"ลั่นขอสู้จัดสรรงบประมาณใหม่ คืนสวัสดิการให้ประชาชน

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงการพิจารณาร่างงบประมาณ 2565 ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญว่า

ทีมก้าวไกล พร้อมสู้จัดสรรงบประมาณใหม่ คืนสวัสดิการให้ประชาชน

หลังจากการลงมติพิจารณาร่างงบประมาณ 2565 ในวาระ 1 ได้สิ้นสุดลงไป ในลำดับถัดมาจะเป็นการพิจารณางบประมาณในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อที่จะพิจารณาปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็น ในกรอบเวลากว่า 3 เดือนนับแต่นี้ไป

ในส่วนของพรรคก้าวไกล เรามีทีมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด 6 คน ได้แก่

คุณ Sirikanya Tansakun - ศิริกัญญา ตันสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการคลังและการจัดทำงบประมาณ

คุณ Wanvipa Maison - วรรณวิภา ไม้สน ตัวแทนพรรคก้าวไกลปีกแรงงานที่จะมาต่อสู้เพื่องบสวัสดิการต่างๆ ของประชาชนและพี่น้องแรงงานที่ถูกตัดไป

คุณ วรรณวรี ตะล่อมสิน ตัวแทนจาก ส.ส.เขต ที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs

คุณ ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล - Pakornwut Udompipatskul ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิตอล

คุณหมอวาโย อัศวรุ่งเรือง ตัวแทนจากวงการแพทย์ที่จะมาร่วมพิจารณางบประมาณด้านสาธารณสุขที่ถูกตัดไประหว่างประเทศอยู่ในวิกฤติโควิด

และตัวผมเอง ที่จะคอยดูแลภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณ

และจากการประชุมนัดแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวแทนของพรรคก้าวไกลทั้ง 6 คน ตัดสินใจไม่ขอเสนอชื่อรับตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมาธิการ เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ อาทิ รองประธาน ที่ปรึกษา เลขานุการ และโฆษก คณะกรรมาธิการ มักจะใช้เวลานานเกินความจำเป็น

ในช่วงเวลา 3 เดือนนับจากนี้ ทีมพรรคก้าวไกลทั้ง 6 คนในคณะกรรมาธิการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เรายืนยันอีกครั้งว่า การจัดสรรงบประมาณในปีนี้ไม่สอดคล้องกับวิกฤติบ้านเมือง โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 งบประมาณสวัสดิการของประชาชนหลายส่วนถูกปรับลดลงเป็นงบประมาณถึง 35,000 ล้านบาท ยิ่งซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างอภิสิทธิ์ชนกับประชาชนในประเทศให้รุนแรงยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิสวัสดิการของประชาชนคนไทยทุกคน คณะกรรมาธิการในส่วนของพรรคก้าวไกลจะทำทุกวิธีทางเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณฉบับนี้ใหม่ เราจะกางงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองออกมาตัดแบบ หน้าต่อหน้า บรรทัดต่อบรรทัด งบประมาณเพื่อนายทุน ขุนศึก ศักดินา จะต้องถูกรีดออกมาเป็นกองกลางให้ได้มากที่สุด และกระจายคืนสู่หน่วยงานที่สำคัญเพื่อประชาชน อาทิ งบกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่โดนตัดลดลงในงบปีนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยของเรากำลังเผชิญกับวิกฤติโรคระบาดและเศรษฐกิจ ประชาชนกำลังเดือดร้อนแสนสาหัส สาธารณสุขกำลังเหนื่อยล้าเต็มทน หลายสิ่ง หลายอย่าง ในประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ และเราไม่สามารถใช้ชุดวิธีคิดแบบเดิมๆ มาแก้ไขและทำให้ประเทศเราก้าวต่อไปข้างหน้าได้อีกต่อไป

ในวันนี้ ประชาชนต้องการวัคซีน ไม่ใช่กระสุน โรงพยาบาลต้องการเครื่องช่วยหายใจ ไม่ใช่รถถัง

พรรคก้าวไกลจะต่อสู้ เจรจา ต่อรอง กับทางรัฐบาล เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของรัฐสวัสดิการที่จะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทย และเพื่อเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการฟื้นฟูประเทศใหม่ โดยเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่ของอภิสิทธิ์ชนอย่างที่เคยมา เพราะเราเชื่อว่า ประเทศของเราจะก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง ฐานรากจะต้องแข็งแรงเสียก่อน กลุ่มคนเปราะบางจะต้องได้รับการดูแล ผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยต้องได้รับการปกป้องอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดวางใจ ผมและพรรคก้าวไกลจะพยายามอย่างสุดความสามารถ ในการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณฉบับนี้ใหม่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน การแก้ไขงบประมาณในปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราจะเริ่มต้นวางรากฐานให้รัฐสวัสดิการในประเทศไทย

สุดท้ายนี้จึงอยากขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนโปรดติดตามการพิจารณางบประมาณ 65 อย่างใกล้ชิด ผมและทีมงานพรรคก้าวไกลจะมาสื่อสารให้ทุกท่านได้ทราบความเป็นไปในการพิจารณาเป็นระยะๆ ต่อไปครับ