ศาลอาญาให้ประกัน"พอร์ท ไฟเย็น"วางเงื่อนไขห้ามสร้างความเสียหายถึงสถาบัน

วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 18:03 น.
ศาลอาญาให้ประกัน"พอร์ท ไฟเย็น"วางเงื่อนไขห้ามสร้างความเสียหายถึงสถาบัน
ศาลอาญา ให้ประกัน "พอร์ท ไฟเย็น" ผู้ต้องหาคดีมาตรา 112 พร้อมเงื่อนไขห้ามทำกิจกรรมสร้างวุ่นวายฯ-ความเสียหายถึงสถาบันฯ

ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก วันที่ 11 พ.ค.64 ศาลนัดไต่สวนคำร้องขอประกันตัว นายปริญญา ชีวินกุลปฐม หรือพอร์ท ไฟเย็น ศิลปินและนักดนตรีวงไฟเย็น ผู้ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับสถาบันฯ การประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพหรือ VDO Conference ไปยังโรงพยาบาลสนามราชทัณฑ์

โดยเมื่อไต่สวนแล้วศาลมีคำสั่งว่า ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ต้องหาถูกจับกุมที่บ้านซึ่งเป็นภูมิลำเนา ไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาหลีกเลี่ยงไม่ไปพบพนักงานสอบสวนหรือพยายามหลบหนี และพยานหลักฐานในคดีนี้พนักงานสอบสวนรวบรวมคดีเสร็จแล้วไม่มีพยานหลักฐานที่ผู้ต้องหาจะไปยุ่งเกี่ยวได้

อีกทั้งผู้ต้องหาแถลงด้วยความสมัครใจว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สถาบันพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล ประกอบกับพนักงานสอบสวนไม่คัดค้านการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว จึงไม่มีข้อเท็จจริงว่าการปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการสอบสวน หรือการพิจารณาคดีของศาล หรือจะไปก่อเหตุร้ายประการอื่นและผู้ขอปล่อยชั่วคราวเป็นมารดาของผู้ต้องหา ประกอบมีหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวนถึง 200,000 บาทพอสมควรแก่พฤติการณ์คดี

พยานหลักฐานที่ปรากฏจึงไม่มีเหตุที่จะมิให้ปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 ข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนดังกล่าวถือว่าพฤติการณ์ในคดีได้เปลี่ยนแปลงไปจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวน ตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขห้ามมิให้จำเลยทำกิจกรรมหรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทางที่จะเกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์, ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดที่อาจก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง, ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล, ให้มาศาลตามกำหนดนัด