รองปธ.สภาฯมีหนาว!! ป.ป.ช.สอบ 60 ส.ส.-ส.ว.-สนช.รุกที่ป่าเคสเดียวกับ “ปารีณา”

วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 19:13 น.
รองปธ.สภาฯมีหนาว!! ป.ป.ช.สอบ 60 ส.ส.-ส.ว.-สนช.รุกที่ป่าเคสเดียวกับ “ปารีณา”
สภาฯระส่ำหลัง ป.ป.ช.ลุยสอบ 60 ส.ส.-ส.ว.-อดีตสนช.รุกที่ป่าผิดจริยธรรมร้ายแรง เผย สอบ“สหายแสง”รองประธานฯ เพิ่มเติมไปแล้ว

วันที่ 31 มี.ค. รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า ป.ป.ช.กำลังตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนักการเมืองที่ครอบครองที่ดิน บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง มีลักษณะคล้ายการครอบครองของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พบว่ามีทั้ง ส.ส. ส.ว. รัฐมนตรี รวมถึงอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แยกเป็น ส.ส. 33 ราย ส.ว. 5 ราย รัฐมนตรี 2 ราย และสนช. 20 ราย รวม 60 ราย โดยจำนวนดังกล่าวมีทั้งที่มีการร้องเข้ามาและ ป.ป.ช.เข้าไปตรวจสอบเองจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมี ส.ส. 1 ราย ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพิ่มเติมไปแล้ว 1 ราย คือ นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 กรณีดังกล่าวมีการร้องให้ถอดถอนนายศุภชัยมาตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากกรณีถือครองที่ดินดงพระทาย จ.นครพนม จำนวนหลายร้อยไร่ ที่ตามกฎหมายที่ดินดังกล่าวมีเงื่อนไขห้ามโอนหรือเปลี่ยนแปลง ซื้อขายใบจอง และเอื้อประโยชน์ให้เอกชนผู้ส่งออกยางพารา แต่เมื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุอันควรสงสัย จึงหยิบยกมาตรวจสอบว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ทั้งนี้จากการที่อนุกรรมการไต่สวนลงตรวจสอบในพื้นที่แล้ว พบว่ามีข้อมูลทำให้เชื่อได้ว่าเข้าข่ายบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนจริง และคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ให้อนุกรรมการไต่สวนรายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว รวมถึงผู้ถูกร้องรายอื่นๆ ในกรณีที่มีความคืบหน้า เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ภายใน 2 สัปดาห์นี้ ทั้งนี้เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะๆ