โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ 66 นายพลตำรวจ

วันที่ 28 มี.ค. 2564 เวลา 20:22 น.
โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ 66 นายพลตำรวจ
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 66 นาย

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 64 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 66 ราย ดังนี้