ทักษิณฉะรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจทำลายประเทศ

วันที่ 27 มี.ค. 2564 เวลา 17:31 น.
ทักษิณฉะรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจทำลายประเทศ
"ทักษิณ"ชี้ระบบการศึกษาทำให้คนไทยอ่อนแอ ห่วงนโยบายคลังแนะระบบการเงินต้องเปิดกว้างให้คนเข้าถึงแหล่งทุนได้

นายทักษิณ ชินวัตร (Tony Woodsome) อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในหัวข้อ “Reimagining the Future of Thailand Economy: ชวนคิดใหม่ วางอนาคตเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก” ว่า ไทยมีหลายส่วนที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ระบบการศึกษาทำให้คนไทยอ่อนแอ เพราะไทยสอนให้เด็กท่องจำ และคิดไม่เป็น โดยเน้น EQ ไม่เน้น IQ แต่ข้อเท็จจริงคือมันต้องไปด้วยกัน โดยการเรียนไปเรื่อยๆ ซึ่งจุดอ่อนของการศึกษาคือ ใช้กฎหมายนำ ตอนนี้โลกไปไกลเน้นวิทยาศาสตร์

แต่คนส่วนใหญ่ของไทยเน้นสังคมศาสตร์ จึงไม่มีคนช่วยคิดและนำสิ่งใหม่ การคิดไม่เป็นคือจุดอ่อนของสังคมไทยในระบบการศึกษา และเน้นปริญญามากกว่าการได้ความรู้ การศึกษาไทยจึงต้องปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อให้คนไทยแข่งกันเก่ง จึงต้องสร้างการเรียนรู้ที่ไม่มีเพดานและข้อจำกัด

สิ่งสำคัญคือ กฎหมายที่ขันน็อตแน่นมากเกินไปไม่สามารถทำให้ประชาชนขยับตัว อะไรก็ผิด ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มีไว้เพื่อสืบทอดอำนาจแต่ในทางตรงข้ามก็ทำลายประเทศมหาศาล ทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศ ทำลายกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เพราะฉะนั้นถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นธรรมก็คงลำบาก

นายทักษิณ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องใหญ่ที่จะต้องให้ความสำคัญคือ Big Data เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่เข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภค เมื่อเข้าใจแล้วก็จะสร้างยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขได้อย่างไร สิ่งที่ตนเป็นห่วงขณะนี้คือเรื่องของนโยบายการเงินการคลังของไทย ซึ่งไทยกำลังมีปัญหาในการพัฒนาประเทศ ทำให้กำลังซื้อของคนไทยเสื่อม ไม่สามารถแข่งกับประเทศอื่นได้ อีกทั้งไทยกำลังแบกคนไม่มีกำลังซื้อไว้เยอะ ทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ไหว ซึ่งงบประมาณที่มีปัญหาเพราะบริหารแต่รายจ่ายไม่ได้บริหารรายรับ จึงทำให้งบประมาณเติบโตได้ช้าและเศรษฐกิจก็ขับเคลื่อนไม่ได้

เพราะฉะนั้นระบบการเงินของประเทศต้องเปิดกว้าง และต้องให้คนเข้าหาแหล่งทุนได้ทุกระดับอาชีพ ทุกระดับรายได้ เพราะถ้าคนเข้าหาแหล่งเงินทุนไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะทำอาชีพอะไรได้ แต่ต้องไม่ใช้แค่ระบบธนาคารเพียงอย่างเดียว รัฐบาลต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ เรื่องเทคโนโลยีหากไม่ส่งเสริมเทคโนโลยีและไม่คิดถึงอนาคตในวันข้างหน้า หรือคิดไม่เป็นและคิดเป็นแต่ไม่คิด แล้วจะสร้างเศรษฐกิจให้โตได้อย่างไร ดังนั้น ไทยต้องเตรียมคนเพื่อรองรับในการเปลี่ยนแปลง เพราะในอนาคตข้างหน้าจะใช้เทคโนโลยีจำนวนมาก ฉะนั้นต้องสร้างคนให้รองรับเพราะไม่ฉะนั้นต่างชาติจะไม่มาลงทุน สำหรับเรื่องการท่องเที่ยวต้องปรับด่วนเพื่อให้มีรายได้ของคนในประเทศพอเพียง ส่วนเรื่องการเกษตรต้องเปลี่ยนเป็นการส่งออกในรูปแบบของอาหารมากขึ้น ไม่ใช่แค่ส่งออกพืชผักเพียงอย่างเดียว