เลขาครป.อัดรัฐบาลเล่นสองหน้าผู้มีอำนาจไม่ยอมให้ประชาชนร่างรธน.เอง

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 15:02 น.
เลขาครป.อัดรัฐบาลเล่นสองหน้าผู้มีอำนาจไม่ยอมให้ประชาชนร่างรธน.เอง
เลขา ครป.ชี้ผู้มีอำนาจไม่ยอมปล่อยมือให้ประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเอง รัฐบาลเล่นการเมืองสองหน้ายืมอำนาจศาลรัฐธรรมนูญตัดอำนาจในมือรัฐสภา

นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Metha Matkhaoว่า หลังจากรัฐสภาผ่านวาระ 2 พิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไปแล้วนั้น โดยให้มี สสร. 200 คนจากการแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศและมีเงื่อนไขว่าห้ามแก้ไขหมวด 1-2 นั้น

หลังจากติดตามอย่างใกล้ชิดผมมีขอวิตกห่วงใยดังนี้

ต้องลุ้นว่าสมาชิกรัฐสภาจะจริงใจผ่านวาระ 3 อนุมัติร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากนี้ 15 วันหรือไม่ ที่จะอนุญาตให้มี สสร. 200 คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด เนื่องจากการโหวตผ่านวาระ 3 ต้องใช้เสียงสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือมากกว่า 84 คน และเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

แม้ว่าสังคมไทยจะคาดหวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นทางออกจากความขัดแย้งและนำไปสู่การเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 แต่รัฐบาลโดยพรรคพลังประชารัฐและสมาชิกวุฒิสภา ได้แสดงความไม่จริงใจให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดย สสร.ดังกล่าว โดยการเสนอญัตติซ้อนให้สมาชิกรัฐสภา 73 คน ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจรัฐสภาในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีอำนาจหรือไม่ ทั้งๆ ที่ร่างแก้ไขของรัฐบาลเองก็ให้มี สสร. 200 คนเพื่อร่างทั้งฉบับเช่นกัน

ดังนั้น การกระทำดังกล่าวคือการเล่นการเมืองสองหน้า เป็นเพียงข้ออ้างในการหยุดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนทั้งฉบับ เนื่องจากรัฐสภาของประชาชนมีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญอยู่แล้ว และกระบวนการนี้ก็เป็นไปตามอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราอยู่แล้วในหมวด 15 เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งนำไปสู่การตั้ง สสร. เช่นเดียวกับที่เคยมีการแก้ไขมาตรา 211 รัฐธรรมนูญฉบับ รสช. จนสำเร็จเกิดสภาร่างรัฐธรรมนูญนำไปสู่รัฐธรรมนูญ 2540 ในที่สุด

ใครก็ตามที่ฉวยโอกาสยืมมือศาลรัฐธรรมนูญมาตีความเพื่อตัดอำนาจในมือของตนเอง สมควรลาออกจากสมาชิกรัฐสภา เพราะไม่ต้องการมีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคม เพียงเพราะต้องการสืบทอดอำนาจต่อไป เนื่องจากหากมีการแก้ไขและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อาจนำไปสู่การยกเลิกบทเฉพาะกาลที่สืบทอดอำนาจคณะรัฐประหารทั้งหมด รวมถึงการยกเลิกบทบาทของวุฒิสภา ยกเลิกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ปฏิรูปยกเครื่องใหม่องค์กรอิสระทั้งหมด และนำระบบการเลือกตั้งแบบผสมผสานโดยใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบกลับมาเหมือนเดิมตามข้อเสนอของประชาชน ซึ่งผู้มีอำนาจในปัจจุบัน ไม่ยอมปล่อยมือให้ประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเอง

จึงมีข่าวว่า รัฐบาลอาจเล่นละครหลอกลวงประชาชนโดยการขอแก้ไขเฉพาะรายมาตราที่ตนเองจะได้ประโยชน์โดยไม่ต้องมีการประชามติ แล้วจึงยุบสภาเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาที่พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลได้ประโยชน์ ซึ่งคงเป็นเหมือนร่างรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจใหม่ไม่ต่างจากกติกาเดิมที่มี และจะนำไปสู่วิกฤตความขัดแย้งไม่สิ้นสุด

ที่มาเฟซบุ๊ก Metha Matkhao