“นิพนธ์” แจงปมเอื้อนายทุนซื้อที่ดินรอโครงการอุตสาหกรรมจะนะ ปัดเอี่ยวปมลูกซื้อขายที่ดิน

วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 20:06 น.
“นิพนธ์” แจงปมเอื้อนายทุนซื้อที่ดินรอโครงการอุตสาหกรรมจะนะ ปัดเอี่ยวปมลูกซื้อขายที่ดิน
รมช.มหาดไทย ยัน ไม่เอื้อนายทุนซื้อที่ดินรอโครงการอุตสาหกรรมจะนะ เชื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภาคใต้ ปัดเอี่ยวปมลูกชายซื้อขายที่ดิน

วันที่ 18 ก.พ. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่า ข้อกล่าวหาของนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลนั้น ตนขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ข้อมูลของนายประเสริฐพงษ์มีเฉพาะฝ่ายตรงข้ามที่คัดค้าน เป็นเพียงการตัดแปะเท่านั้น ทั้งนี้ กรณีการซื้อขายที่ดินนั้นมีการร้องเรียนไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว เป็นเรื่องการพิพาทเกี่ยวกับสิทธิครอบครองในที่ดิน ดังนั้น การกล่าวหาตนว่าใช้อำนาจหน้าที่และเอื้อนายทุนนั้น เป็นการกล่าวเท็จทั้งสิ้น จะต้องไปพิสูจน์ว่าใครมีสิทธิในที่ดิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องไปฟ้องศาลตามกฎหมายแพ่ง ไม่ได้เกี่ยวกับตน นอกจากนี้ การออกเอกสารสิทธิที่ดินดังกล่าวก็ไม่ได้ออกทับที่ดินสาธารณะ ขอให้มั่นใจได้ว่า ไม่มีการออกโฉนดที่ดินเพื่อเอื้อประโยชน์นายทุน อย่างไรก็ตาม การสำรวจที่ดินไม่ได้ทำเฉพาะพื้นที่ 4 ตำบลใน อ.จะนะเพื่อใช้สำหรับพัฒนาเฉพาะนิคมเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบจะนะเท่านั้น แต่ดำเนินการสำรวจ ทำรังวัดทุกอำเภอใน จ.สงขลา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามประกาศของที่ดินจังหวัดเมื่อปี 2561 แต่ตนมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีปี 2562

“ท่านกำลังจะทำให้ประชาชนเข้าใจผมผิด ผมเป็น ส.ส. 8 สมัย 25 ปี ไม่เคยใช้เอกสารทำนองนี้มาอภิปรายในสภาฯ ท่านเพิ่งเป็น ส.ส.สมัยแรก ซึ่งถ้าท่านได้เป็น ส.ส.พร้อมผมตั้งแต่ปี 2535 จะรู้ว่า ส.ส.เวลานั้น ทุกคนจะเสนอญัตติเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากปี 2547 มาถึงวันนี้ ประเทศไทยเรามีคนตายเพราะความไม่สงบประมาณ 6 พันคน ใช้งบประมาณปีละ 2 หมื่นล้านบาท จนถึงปัจจุบันทุ่มงบแก้ไขปัญหานี้ไปมากกว่า 4 แสนล้านบาท ทุกคนอยากเห็นการแก้ไขในทุกด้าน บัดนี้ปัญหาความไม่สงบดีขึ้นมาก เดินทางได้อย่างสะดวก การศึกษาก็ได้รับการพัฒนาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ผลิตคนได้ประมาณ 3 หมื่นคนต่อปี จึงเหลือเพียงการแก้ไขปัญหาความยากจน”รมช.มหาดไทยกล่าว

นายนิพนธ์ กล่าวด้วยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายโครงการเมืองต้นแบบไปที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ก็เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตินั้น ตนยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรี แล้วแบบนี้จะไปใช้อำนาจหน้าที่ได้อย่างไร คณะรัฐมนตรีส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุน เอกชนก็ต้องรับความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าโครงการนี้คนไม่เห็นด้วยเยอะ และคนที่ไม่เห็นด้วยเหล่านั้นตนก็รู้จัก แต่มาถึงตอนนี้คนคัดค้านเริ่มน้อยลง แต่ตนก็เคารพความเห็นที่แตกต่าง ทั้งนี้ การพัฒนา อ.จะนะมีความจำเป็น เพราะจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเจริญเติบโตต่ำมาก แค่ 1.5 % ส่งผลให้แรงงานไทยต้องออกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย บริษัทเอกชนไปลงทุนที่ดินก็เพื่อนำไปพัฒนา แต่เขาจะไปซื้อที่ดินกับใครก็เป็นการตกลงกันเอง ใครจะรู้จักใครก็ไปว่ากันเอาเอง ค่านายหน้าก็ว่ากันเอง ตนไม่ยุ่งเรื่องการซื้อขายที่ดิน เพียงแต่เห็นด้วยกับโครงการพัฒนา อ.จะนะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาคใต้ ยืนยันว่าไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ไปเอื้อประโยชน์ให้ใครทั้งสิ้น