ก.ยุติธรรมแจงประกันตัว4แกนนำคณะราษฎรอำนาจอยู่ที่ศาล

วันที่ 16 ก.พ. 2564 เวลา 14:08 น.
ก.ยุติธรรมแจงประกันตัว4แกนนำคณะราษฎรอำนาจอยู่ที่ศาล
โฆษกยธ.แจง"รุ้ง-ปนัสยา"ให้ประกันตัว4แกนนำคณะราษฎรอำนาจอยู่ที่ศาล กระรวงยุติธรรมสั่งการไม่ได้

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยภายหลังรับหนังสือจากน.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ เพื่อขอให้ศาลอนุญาตให้ประกันตัว นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นายอานนท์ นำภา และผู้ต้องหาทางการเมืองทั้งหมดว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของอำนาจตุลาการในการใช้ดุลพินิจในการให้ประกันตัวว่าจะได้หรือไม่ อีกทั้งศาลยุติธรรมได้แยกออกจากกระทรวงยุติธรรมไปตั้งแต่ พ.ศ.2543 จึงไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรมแล้ว ดังนั้น การพิจารณาคดีต่างๆ รวมถึงการพิจารณาคดีอาญาย่อมอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาล

นายวัลลภ กล่าวว่า การดำเนินคดีอาญา การออกหมายจับ ตำรวจจะต้องไปขออำนาจศาลดำเนินการทั้งสิ้น เมื่อผู้ถูกจับอยู่ในการควบคุมของตำรวจแล้ว ตำรวจจะนำตัวมาส่งศาลในเขตอำนาจ การสั่งให้ควบคุมตัวระหว่างดำเนินคดีอยู่ในอำนาจของศาลเช่นกัน โดยบุคคลเหล่านี้จะอยู่ในการควบคุมดูแลของเรือนจำหากไม่ได้รับการปล่อยตัว ทั้งนี้การจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวบุคคลเหล่านี้หรือไม่ ย่อมเป็นอำนาจของศาลในการพิจารณามีคำสั่ง กระทรวงยุติธรรม ไม่มีอำนาจสั่งการใดๆ ในการสั่งปล่อยตัวชั่วคราวบุคคลเหล่านั้นได้ จนกว่าศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว