เปิดบัญชีทรัพย์สิน"5อดีตบิ๊กเหล่าทัพ”รวยถ้วนหน้า

วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 21:13 น.
เปิดบัญชีทรัพย์สิน"5อดีตบิ๊กเหล่าทัพ”รวยถ้วนหน้า
ปปช.เปิดแสดงบัญชีทรัพย์สินอดีตบิ๊กเหล่าทัพพบรวยอื้อ"จักรทิพย์"รวยสุด983 ล้าน"บิ๊กแดง"ไม่น้อยหน้า 157ล้าน

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.64 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินข้าราชการทหารและตำรวจที่พ้นจากตำแหน่ง ประกอบด้วย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ พ้นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ พ้นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.)พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ พ้นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี พ้นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พ้นตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)

ทั้งนี้พบว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร.รวยมากที่สุด โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ และนางบุษบา ชัยจินดา คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 983,303,742 บาท หนี้สินรวม 60,000,000บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ 105,497,726 บาท และทรัพย์สินของคู่สมรส 877,806,016 บาท

ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น ที่ดิน 99 รายการ อาทิ ในพื้นที่ มาบตาพุด จ.ระยอง 14 ไร่ เขตหนองจอก กรุงเทพ 59 ไร่ เขตบางเขน กรุงเทพ 2 ไร่ อ.ชะอำ เพชรบุรี 4 ไร่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา 53 ไร่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 38 ไร่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 102 ไร่ เป็นต้น มูลค่ารวม 310,577,882 บาท เงินลงทุน 34 รายการ รวมมูลค่า 281,661,123 บาท

ทั้งนี้เมื่อเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง สนช. เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 968,370,064 บาท หนี้สินรวม ,302,541 บาท เท่ากับว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์และคู่สมรส มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 14,933,678 บาท หนี้สินเพิ่มขึ้น 53,697,459 บาท

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผบ.ทบ.  และนางกฤษติกา คงสมพงษ์ คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งหมด 157,034,679 บาท ไม่มีหนี้สิน แบ่งเป็นทรัพย์สินของพล.อ.อภิรัชต์ 128,750,637 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 28,284,041 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 15 บัญชี รวม 117,792,118 บาท

อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง สนช. เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2557 ที่แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 123,700,589 บาท หนี้สินทั้งหมด 2,827,200 บาท เท่ากับว่าพล.อ.อภิรัชต์ และคู่สมรส มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นประมาณ 33,334,090 บาท หนี้สินลดลง 2,827,200 บาท

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ อดีต ผบ.ทร.และน.อ.หญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 198,888,219 บาท หนี้สิน 481,915 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของ พล.ร.อ.ลือชัย 184,426,234 บาท และทรัพย์สินของคู่สมรส 14,461,984 บาท

ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 8 รายการ อาทิ ที่ดินเนื้อที่ 36ไร่ และ10ไร่ ในพื้นที่เขตลาดกระบัง กทม. เนื้อที่ 21ไร่ และ 18 ไร่ ในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เป็นต้น มูลค่ารวม 170,151,700 บาท ทั้งนี้เมื่อเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง สนช. เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2559 แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 188,290,819 บาท มีหนี้สิน 680,512 บาท เท่ากับว่า พล.ร.อ.ลือชัย และคู่สมรส มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 10,597,400 บาท และหนี้สินลดลง 198,597 บาท

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี อดีตผบ.ทสส.และนางจิราพรรณ เบญญศรี คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 82,690,590 บาท หนี้สิน 3,754,654 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของ พล.อ.พรพิพัฒน์ 32,739,579 บาท และทรัพย์สินของคู่สมรส 49,951,010 บาท

ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น ที่ดิน 26 รายการ ในพื้นที่ เขตจตุจักร เขตดุสิต กรุงเทพ, อ.องครักษ์ อ.ธัญบุรีจ.นครนายก อ.วังน้อย จ.พระยครศรีอยุธยา, อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี และ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มูลค่ารวม 27,302,900 บาท ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีทรัพย์สินกรณีอื่นได้

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผบ.ทอ.และ พญ.วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 81,854,487 บาท หนี้สินรวม 16,470,657 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของพล.อ.อ.มานัต 24,916ม638 บาท และทรัพย์สินของคู่สมรส 56,937,849 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 16 รายการ ในพื้นที่ จ.จันทบุรี จ.อุดรธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี มูลค่ารวม 48,985,000 บาท ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีทรัพย์สินกรณีอื่นได้