"อลงกรณ์"ดันศูนย์ AICขับเคลื่อนประเทศไทย

วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 10:36 น.

ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯเดินหน้าศูนย์เทคโนโยลีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) จับมือภาคีเครือข่ายร่วมผลักดันครบวงจรหวังยกระดับสินค้าเกษตรไทยไปสู่โลก