posttoday

คนพิการชุมนุมพม.ขอสิทธิขั้นพื้นฐานโอกาสมีงานเพิ่ม

10 ธันวาคม 2563

คนพิการชุมนุมพม.ทวงสิทธิเสรีภาพคุณภาพชีวิตเท่าคนปกติหลังจากถูกตัดสิทธิขั้นพื้นฐานออกไปจากรธน.ปี60

ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป้าหมายการนัดชุมนุมของกลุ่มคนพิการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มราษฎร เป็นการขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมอย่างถูกกฎหมายตั้งแต่ 16.00 - 20.00 น.

สำหรับการชุมนุมได้มีเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาการสังคมฯ คอยอำนวยความสะดวก เช่น เปิดอาคารให้เข้ามาใช้ห้องน้ำและย้ำว่า ยินดีจะรับฟังทุกปัญหาของคนพิการ ที่ออกมาเรียกร้องในวันนี้ ซึ่งการชุมนุมของกลุ่มคนพิการเพื่อส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาล ให้รับรู้ปัญหาของคนพิการที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ำ

นายบรรพต ไชยะหล้า ผู้พิการและแพทย์แผนไทย มีสิทธิคนพิการหลายอย่างที่ภาครัฐเองไม่ค่อยเสนอ วันนี้ภูมิใจที่ได้มาพูดที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยิน เขาพิการมานานแล้วและพึ่งพาตัวเองมาตลอดและพบเจอความลำบาก อยากให้รัฐสนับสนุนอาชีพคนพิการให้มากขึ้น

นายอธิพันธ์ ว่องไว นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการกล่าวว่า ปัญหาสำคัญที่ทำให้คนพิการถูกกดขี่ คือการรวมศูนย์อำนาจไว้ส่วนกลาง เช่น นายกสมาคมคนพิการ 7 ประเภท บางสมาคมฯ อยู่ในตำแหน่งนานถึง 20 ปี ทำให้เห็นว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ ยิ่งทำให้การเข้าถึงสิทธิคนพิการทำได้ไม่ทั่วถึง จึงอยากให้มีการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น

ขณะที่นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ขึ้นเวทีปราศรัยและทำกิจกรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย พร้อมกับ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ เพื่อสนับสนุนเรียกร้องสิทธิ-ความเท่าเทียมคนพิการ ที่ถูกตัดออกไปในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 กลับมา ชี้รัฐต้องออกแบบสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ให้อำนาจให้โอกาสผู้ที่เป็นเจ้าของปัญหา เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดอนาคตของประเทศอย่างแท้จริง ย้ำ ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนออกมาพูดปัญหาของตนเอง และยืนยันว่า จะพูดถึงปัญหาการยกเลิก มาตรา 112 ต่อไป

คนพิการชุมนุมพม.ขอสิทธิขั้นพื้นฐานโอกาสมีงานเพิ่ม

คนพิการชุมนุมพม.ขอสิทธิขั้นพื้นฐานโอกาสมีงานเพิ่ม

คนพิการชุมนุมพม.ขอสิทธิขั้นพื้นฐานโอกาสมีงานเพิ่ม

คนพิการชุมนุมพม.ขอสิทธิขั้นพื้นฐานโอกาสมีงานเพิ่ม

คนพิการชุมนุมพม.ขอสิทธิขั้นพื้นฐานโอกาสมีงานเพิ่ม

คนพิการชุมนุมพม.ขอสิทธิขั้นพื้นฐานโอกาสมีงานเพิ่ม