ศาลรธน.แพร่คำวินิจฉัยยุบปชป.ส่วนตนผ่านเว็บไซต์

  • วันที่ 08 ธ.ค. 2553 เวลา 16:54 น.

ศาลรธน.เผยแพร่คำวินิจส่วนตนของตุลาการคดียุบพรรคประชาธิปัตย์แล้ว อุดมศักดิ์วอนสังคมให้เกียรติยันสุจริตใจ อิสระ ไม่มีใครแทรกแซง    

ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนได้เผยแพร่คำวินิจฉัย ส่วนตัวคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ เงินกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง 29 ล้านบาท ในเว็บไซด์ของศาลรัฐธรรมนูญ(http://www.constitutionalcourt.or.th/) เป็นเรียบร้อยแล้ว โดยทุกคนวินิจฉัยในทุกประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้

วันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นำคำวินิจฉัยส่วนตนของนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี หนึ่งในตุลาการเสียงข้างมาก มาแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชน โดยคำวินิจฉัยส่วนตนของนายอุดมศักดิ์มีความยาว 25 หน้า

นายอุมศักดิ์ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในความเห็นส่วนตน มีเหตุผลที่แตกต่างและขัดกับความเห็นของเสียงข้างมากสามในสี่เสียงอยู่บางประการ แต่ได้พิจารณาไปด้วยความสุจริตใจเป็นอิสระ เป็นกลางไม่มีผู้ใดก้าวก่ายแทรกแซงแต่อย่างใดทั้งสิ้น การพิจารณายึดตัวบทกฎหมาย และข้อเท็จจริงเป็นหลักในการวินิจฉัย โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และประโยชน์ของชาติบ้านเมือง ไม่ได้กระทำการใด ไปโดยมีเจตนาทุจริตคดโกง และขอความกรุณาให้เกียรติในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างด้วย

คลิ๊กอ่านคำวินัจฉัยส่วนตนคดียุบพรรคปชป.ได้ที่นี่

http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=228&Itemid=175&lang=th

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ