"เพื่อไทย"วอนใครหวังดีต่อชาติบ้านเมืองให้เลิกคิดปฏิวัติ

วันที่ 29 พ.ย. 2563 เวลา 15:46 น.
"เพื่อไทย"วอนใครหวังดีต่อชาติบ้านเมืองให้เลิกคิดปฏิวัติ
โฆษกพรคเพื่อไทยย้ำใครหวังดีต่อประเทศชาติขอให้เลิกคิดเรื่องปฏิวัติรัฐประหาร ให้การเมืองเดินหน้าด้วยการเมืองคู่ขนานไปกับการรับฟังเสียงประชาชน

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีกระแสการรัฐประหารที่มีอย่างต่อเนื่องจนกลุ่มราษฎรต้องออกมาชุมนุมเตรียมพร้อมรับรัฐประหาร ว่า หากรัฐบาลคิดจะทำรัฐประหารผลกระทบที่จะเกิดขึ้น มีทั้งมติการยอมรับของประชาคมโลก เนื่องจากการเปลี่ยนประธานาธิบดีสหรัฐมาเป็นการนำของนายโจ ไบเดน ที่มุ่งเน้นเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน หากมีรัฐประหารย่อมส่งผลต่อการยอมรับในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ ในมิติสำหรับการเมืองภายในประเทศ เราเรียนรู้แล้วว่า การรัฐประหารทุกครั้งไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปประเทศอย่างที่ประชาชนคาดหวัง โดยเฉพาะการรัฐประหารครั้งล่าสุดที่รัฐบาลกลุ่มที่สนับสนุนเพราะหวังว่า จะเป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายและเกิดการปฏิรูปประเทศ แต่ข้อเท็จจริงที่ผ่านมาเกือบ 7 ปี การปฏิรูปประเทศไม่เดินหน้า และดัชนีชี้วัดการทุจริตก็สูงขึ้น ความเหลื่อมล้ำติดอันดับโลก และที่สำคัญยังมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือที่ใช้กำจัดผู้เห็นต่างจากรัฐอย่างชัดเจน

อย่างล่าสุดก็มีการนำมาตรา 112 มาใช้กับผู้เห็นต่างในทางการเมืองแม้ศาลจะยังไม่มีคำสั่งใดออกมา แต่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลที่มีพื้นฐานจากการรัฐประหารเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางประชาธิปไตย ดังนั้นการทำรัฐประหารไม่ว่าจะในมุมมองใดๆในสถานการณ์และบริบทโลกปัจจุบัน ย่อมทำให้ประเทศไทยถดถอยและล่าหลัง ดังนั้นหากใครที่คิดหวังดีกับประเทศก็ขอให้เลิกคิดเรื่องนี้ แล้วให้การเมืองเดินหน้าด้วยการเมืองพร้อมคู่ขนานไปกับการรับฟังเสียงของประชาชน