"ชวน"เผยร่อนหนังสือเชิญหลายฝ่ายร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์แล้ว

วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 20:21 น.
"ชวน"เผยร่อนหนังสือเชิญหลายฝ่ายร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์แล้ว
ประธานรัฐสภาเผยส่งหนังสือเชิญฝ่ายต่างๆ ร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์แล้ว รอประสานกลุ่มมวลชนที่เห็นต่างกัน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ว่า ขณะนี้ได้ส่งหนังสือเชิญไปถึงฝ่ายต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมาได้ส่งหนังสือไปยังที่ประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งขณะนี้รอการตอบรับกลับมา

ส่วนความคาดหวังว่าทุกหน่วยงานจะให้การสนับสนุนหรือไม่นั้น นายชวน กล่าวว่า เคยบอกแล้วว่าไม่ได้เล็งผลในการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ เมื่อรัฐสภามอบหมายให้ทำจึงได้คิดรูปแบบของการหารือ โดยไม่มีความประสงค์ที่จะต้องรอให้ครบทุกฝ่าย แต่หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือก็ถือเป็นเรื่องดี แต่ถ้าตอบรับมาเท่าไหร่ก็เท่านั้น ซึ่งคณะทำงานจะหารือต่อไปว่าควรทำอย่างไร

ขณะที่กรอบการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ นายชวน กล่าวว่า คงต้องรอดูว่าจะตอบรับมากี่ฝ่าย จากนั้นจะเป็นขั้นตอนเลือกประธานคณะกรรมการ

สำหรับวาระเร่งด่วนของคณะกรรมการชุดนี้ นายชวน กล่าวว่า จะต้องหาทางลดความขัดแย้งภายในบ้านเมือง ซึ่งต้องแยกให้ออกว่ารูปแบบของคณะกรรมการชุดที่ 2 ที่วางแผนจะดำเนินการต่อเป็นการมองในอนาคตระยะยาว ต้องนำบทเรียนในอดีตมาศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอย โดยเชื่อว่าทั้งหมดมีวิธีการป้องกันได้ จะนำเรื่องที่เกิดจริงในอดีตมาศึกษาว่าความขัดแย้งระหว่างประชาชนเกิดจากอะไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก เราต้องการนักปฏิบัติ นอกจากผู้รู้หรือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ให้ความเห็น เพื่อดำเนินการในระยะไกลและให้เกิดความก้าวหน้า

หากผู้ชุมนุมไม่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการจะทำให้ไม่ได้รับความจริงอีกด้านหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ความจริงทางคณะกรรมการฯจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการสำหรับการให้ข้อมูล

ทั้งนี้ การเข้าร่วมหากรอให้พร้อมทั้งหมดจะไม่มีทางทำอะไรได้ เพราะบางฝ่ายไม่อยากเข้าร่วม แต่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการชุดนี้ต้องหาทางต่อไปว่าทำอย่างไรให้ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากที่สุด

รายงานข่าว แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งจดหมายไปยังผู้แทนด้านต่าง ๆ ในโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์ 7 ฝ่ายเมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรม โดยได้ส่งไปยังเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เลือกผู้แทน 2 คน, ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ในฐานะ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล คัดเลือกผู้แทน 2 คน, ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ในฐานะ ส.ส.ฝ่ายค้าน คัดเลือกผู้แทน 2 คน, เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนฝ่ายวุฒิสภา คัดเลือกผู้แทน 2 คน

รวมถึงที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คัดเลือกผู้แทน 3 คน, ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ คัดเลือกผู้แทน 1 คน และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คัดเลือกผู้แทน 1 คน

ส่วนผู้แทนจากกลุ่มผู้ชุมนุม 2 คน และจากกลุ่มผู้มีความเห็นเป็นอื่นอีก 2 คนนั้นยังไม่มีการส่งหนังสือเชิญไป เนื่องจากจะต้องรอการพิจารณาก่อนว่าจะต้องประสานงานกับบุคคลใด และเมื่อฝ่ายต่างๆ ได้ส่งผู้แทนมานั่งในกรรมการสมานฉันท์แล้ว ที่ประชุมกรรมการฯ จะคัดเลือกบุคคลมาทำหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการปรองดองอีก 4 คนมาทำหน้าที่ต่อไป