จับตาม็อบราษฎร!!! เคลื่อนถึงไม่ถึงสำนักทรัพย์สินฯ 25 พ.ย.

วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 18:57 น.

จับตาม็อบราษฎร!!! ฝ่าประกาศิตผิดจับทุกมาตรา เคลื่อนถึงไม่ถึงหลังประกาศเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังสํานักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เวลา 15.00 น. วันที่ 25 พ.ย.63