เทพไท เผย ปลดล็อค กัญชา กัญชง กระท่อม เข้าสภาในสัปดาห์นี้

วันที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 09:39 น.
เทพไท เผย ปลดล็อค กัญชา กัญชง กระท่อม เข้าสภาในสัปดาห์นี้
เทพไท เสนพงศ์ เผยคืบหน้า ปลดล็อค-กัญชา-กัญชง-กระท่อม เข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนฯในสัปดาห์นี้ พร้อมตั้งกมธ.วิสามัญ1ชุดพิจารณา2ร่างพ.ร.บ.ฉบับแก้ไข

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ความคืบหน้าของการปลดล็อคกัญชา กัญชง และพืชกระท่อมว่า วันนี้(25 พ.ย.)ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุวาระการประชุมให้คณะกรรมาธิการ วิสามัญศึกษาปัญหากัญชา กัญชง และพืชกระท่อมอย่างมีระบบ สภาผู้แทนราษฎร ได้รายงานผลการศึกษา ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สมาชิกได้อภิปราย ตั้งข้อสังเกต และซักถามประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งจะมีสมาชิกให้ความสนใจ ขอใช้สทธิ์อภิปราย ในประเด็นการปลดล็อคกัญชา กัญชง และพืชกระท่อมเป็นจำนวนมาก

"เพราะปัญหาดังกล่าวเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ ที่กำลังประสบปัญหาการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บังคับใช้ตามกฎหมายเดิม ซึ่งตอนนี้กำลังรอคอยกฎหมายปลดล็อคกัญชา กัญชง และพืชกระท่อม จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ และในวันพรุ่งนี้(26 พ.ย.) สภาผู้แทนราษฎรจะมีวาระพิจารณา การแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดหนึ่ง ขึ้นมาพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด" 

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ประชุมส.ส.ของพรรคได้มีมติส่งรายชื่อผู้เป็นกรรมาธิการ3คน คือ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช นายธีรภัทร์ พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งคาดว่ากฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในสมัยประชุมนี้อย่างแน่นอน จึงอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบความคืบหน้า ของการแก้ไขปัญหาปลดล็อคกัญชา กัญชงและพืชกระท่อม ที่กำลังเป็นที่สนใจและรอคอยความสำเร็จของสังคมอยู่ในขณะนี้