เผย 45 รายชื่อ กมธ.แก้รธน.

วันที่ 19 พ.ย. 2563 เวลา 11:06 น.
เผย 45 รายชื่อ กมธ.แก้รธน.
เปิดรายชื่อคณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเพิ่มเติม จำนวน 45 คน เป็น ส.ส. 30 คน และ ส.ว. 15 คน หลังลงมติรับหลักการ 2 ร่างแก้ไข รธน.

จากกรณีที่ประชุมรัฐสภา มีมติรับหลักการวาระแรกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 ที่เสนอโดยฝ่ายค้าน และฉบับที่ 2 ที่เสนอโดยรัฐบาล พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จำนวน 45 คน แบ่งเป็นสัดส่วนของ ส.ว. 15 คน และ ส.ส.30 คน ซึ่งในส่วนของ ส.ส. เป็นของพรรคเพื่อไทย 8 คน, พรรคพลังประชารัฐ 8 คน, พรรคภูมิใจไทย 4 คน, พรรคก้าวไกล 3 คน, พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน, พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน, พรรคเสรีรวมไทย 1 คน, พรรคประชาชาติ 1 คน และพรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน

คณะกรรมาธิการฯ จะใช้เวลาในการแปรญัตติ 15 วัน โดยจะเริ่มประชุมนัดแรกในวันที่ 24 พ.ย. และจะใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 ของรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา

สำหรับรายชื่อคณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จำนวน 45 คน ประกอบด้วย ส.ส. 30 คน แยกเป็นพรรคการเมือง ดังนี้

พรรคเพื่อไทย จำนวน 8 คน ได้แก่ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม ,นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ,นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี ,นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน ,นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา ,น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด ,นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 8 คน ได้แก่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ,นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ,นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ,นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช ,นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ ,นายบุญสิงห์ วรินทรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ,นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. ,นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม.

พรรคภูมิใจไทย จำนวน 4 คน ได้แก่ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายรังสิกร ธิมาตฤกะ ส.ส.บุรีรัมย์ น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น

พรรคก้าวไกล จำนวน 3 คน ได้แก่ นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ,นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. ,นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ,นายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ,นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช

พรรคชาติไทยพัฒนา ได้แก่ นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคเสรีรวมไทย ได้แก่ นายวัชรา ณ วังขนาย ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคประชาชาติ ได้แก่ พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้แก่ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

สำหรับสมาชิกวุฒิสภา มีจำนวน 15 คน ได้แก่ 1.นายกล้านรงค์ จันทิก ,นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ,นายจเด็จ อินสว่าง ,นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ,พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ,นายดิเรก เจนครองธรรม ,นายคำนูณ สิทธิสมาน ,นายถวิล เปลี่ยนสี ,นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ,พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ,นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ,น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม ,นายสมชาย แสวงการ ,นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ,นายเสรี สุวรรณภานนท์