เพื่อไทยเตือนรัฐบาลวางตัวเป็นกลางดูแลผู้ชุมนุม2ฝ่ายเท่าเทียม

วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 10:44 น.
เพื่อไทยเตือนรัฐบาลวางตัวเป็นกลางดูแลผู้ชุมนุม2ฝ่ายเท่าเทียม
โฆษกเพื่อไทย เตือนรัฐบาลต้องวางตัวเป็นกลางดูแลผู้ชุมนุมสองฝ่ายเท่าเทียม ซัด ส.ส.- ส.ว.บางกลุ่มพยายามบิดเบือนเจตนารมย์การแก้ไขรธน.

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้ หลายภาคส่วนมีความกังวลกรณีที่ผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายจะจัดการชุมนุมบริเวณรัฐสภา หากมีการกระทบกระทั่งจะยิ่งเป็นผลเสียต่อประเทศ จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลวางตัวเป็นกลาง ไม่แสดงตนเข้าข้างอีกฝ่าย ไม่ทำตัวเองเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชน ที่สำคัญคือมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมาย การดูแลความสงบเรียบร้อย และการปฏิบัติต่อประชาชนต้องเท่าเทียม โดยขอให้งดใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดด้วย

โฆษกพรรคเพื่อไทย ขอให้สมาชิกวุฒิสภา ที่ถูกแต่งตั้งมาด้วยการสืบอำนาจเผด็จการ แม้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและมีความพยายามในการบิดเบือนเจตนารมย์ในการแก้รัฐธรรมนูญหลายครั้ง รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางพรรค ควรมีสำนึกบ้างว่าวันนี้ประเทศกำลังถอยหลัง เพราะการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มอำนาจนำพาประเทศไปสู่ภาวะท่ีตกต่ำ อีกทั้งต้องตระหนักในการทำหน้าที่เพื่อประชาชนด้วยการรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ด้วย

ทั้งนี้ อยากให้รัฐสภาทำหน้าที่เพื่อประชาชน โดยทำให้ความต้องการของประชาชนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจริง จึงขอเตือนว่าการทำให้ร่างใดร่างหนึ่งตกไปตั้งแต่วาระแรก จะไม่ส่งผลดีกับใครทั้งสิ้น เพราะในเวลานี้ประเทศชาติเกิดวิกฤติหลายด้าน รวมถึงวิกฤติศรัทธาต่อระบบรัฐสภา รัฐสภาจึงเป็นที่พึ่งของประชาชน ต้องหาทางออกร่วมกัน ส่วนรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาประเทศผ่านการแก้ไขรัฐธรรรมนูญ หากไม่รับร่างที่ทุกฝ่ายนำเสนอมา จะเป็นการกระทำผิดต่อประชาชนซ้ำแล้วซ้ำอีก