"จุรินทร์"เผยจุดยืนประชาธิปัตย์รับ 2 ร่างแก้รธน.ฝ่ายค้าน-รัฐบาล

วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 10:37 น.
"จุรินทร์"เผยจุดยืนประชาธิปัตย์รับ 2 ร่างแก้รธน.ฝ่ายค้าน-รัฐบาล
"จุรินทร์" ย้ำจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ร่าง คือ ร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน และรัฐบาล ไม่แตะต้องหมวด1และหมวด2

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า มติพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนว่าจะสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือ ร่างของพรรคร่วมรัฐบาล และร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เนื่องจากมีหลักการตรงกับจุดยืนของพรรคคือ สนับสนุนแก้ไขเป็นมาตรา 256 จะตั้งส.ส.ร. เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่มีการแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 ที่มีการกำหนดรูปแบบของรัฐและการปกครองประเทศ รวมไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์

ส่วนร่างรัฐธรรมนูญของไอลอว์นั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า ยังไม่พิจารณาร่างดังกล่าว เนื่องจากไม่มีการนำเสนอเข้าที่ประชุมรัฐสภา โดยจะเสนอเข้ามาในวันนี้ ซึ่งต้องรอฟังเหตุผลและข้อซักถามของสมาชิกรัฐสภา พร้อมคำตอบจากทางไอลอว์นำมาประกอบการพิจารณา