พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ร.10"พล.อ.อภิรัชต์-พล.ต.รังษี"

วันที่ 15 พ.ย. 2563 เวลา 19:37 น.
พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ร.10"พล.อ.อภิรัชต์-พล.ต.รังษี"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 แก่"พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์-พล.ต.รังษี ธีระศิลป์"

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ แก่ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

นอกจากนั้น  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔ แก่ พลตรี รังษี ธีระศิลป์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน