รัฐบาลหวังกลุ่มเห็นต่างร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่กระทบต่อประชาชนส่วนรวม

วันที่ 15 พ.ย. 2563 เวลา 10:08 น.
รัฐบาลหวังกลุ่มเห็นต่างร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่กระทบต่อประชาชนส่วนรวม
โฆษกรัฐบาลหวังประชาชนทุกกลุ่ม ร่วมหารือร่วมกัน แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง สร้างไทยให้เข้มแข็งหลังวิกฤตโควิด-19

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองว่า รัฐบาลไม่คิดปิดกั้น การแสดงออกทางการเมือง เพียงแต่อยากเห็นการชุมนุมเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เคารพกฎหมาย และไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

สิ่งที่รัฐบาลเป็นกังวลอย่างมากคือการสื่อสารในโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีการเผยแพร่ข่าวปลอม หรือการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร (Fake News) และจากการตรวจสอบพบว่ามีปริมาณค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีการเสียดสีกลุ่มประชาชนผู้มีความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งจะยิ่งทำให้กลุ่มต่างๆ เกิดความขัดแย้ง การเข้าใจผิด และอาจเกิดปัญหาบานปลายได้

รัฐบาลจึงอยากขอเชิญชวนกลุ่มผู้เห็นต่างทุกกลุ่ม ร่วมกันนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้านอื่นนอกเหนือจากประเด็นทางการเมือง โดยเฉพาะการนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในมาตรการหรือโครงการต่าง ๆ

รัฐบาลขอยืนยันว่า รัฐบาลยินดีและพร้อมรับฟังข้อเสนอ ข้อเรียกร้องที่สามารถนำมาเป็นแนวทางให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ หากแนวคิดใดที่เป็นข้อเสนอที่ดีและเหมาะสม รัฐบาลก็พร้อมนำมาปฏิบัติเพิ่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและพร้อมผลักดันเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกคน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำว่า ข้อเรียกร้องต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องดำเนินการด้วยกลไกของรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งน่าจะเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามระบบนิติรัฐ นิติธรรม ซึ่งรัฐบาลหวังให้มีแนวทางการแก้ปัญหาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่โดยรวม