"เทพไท"จี้25ส.ส.พปชร.ถอนชื่อพิสูจน์ความจริงใจแก้ไขรธน.

วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 15:09 น.
"เทพไท"จี้25ส.ส.พปชร.ถอนชื่อพิสูจน์ความจริงใจแก้ไขรธน.
"เทพไท"ยกคำพังเพย"หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานมาสอด"แนะ 25 ส.ส.พลังประชารัฐถอนชื่อ พิสูจน์ความจริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญตามสัญญาน "บิ๊กตู่"

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การเข้าชื่อของส.ว.และส.ส.เพื่อให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับว่า จากการตรวจรายชื่อของสมาชิกรัฐสภาจำนวน 72 คนที่ได้ลงชื่อในญัตติ พบว่า มีรายชื่อของส.ว. 47 คน และ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) 25 คน ในส่วนของส.ว.จำนวน 47 คน ไม่ได้รู้สึกแปลกใจแต่อย่างใด เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส.ว.จำนวนหนึ่งได้แสดงท่าทีต่อต้าน ขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีธงที่ชัดเจนไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อริดรอนสิทธิ์ของส.ว.ในบางประเด็น แต่ที่แปลกใจมากที่สุดคือรายชื่อของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ25 คน ที่ได้ลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาลมาแล้ว จึงไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องมาลงชื่อร่วมกับส.ว.า ในญัตติเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความญัตติที่ตัวเองเคยลงชื่อมาก่อนหน้านี้แล้ว จึงไม่แน่ใจว่าการลงชื่อใน 2 ญัตติที่มีความขัดแย้งกัน จะมีผลประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงใจในฐานะสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาล จึงอยากให้เพื่อน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้พิจารณาถอนชื่อออกจากญัตติฉบับยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความออกไปก่อน เพราะญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการจัดตั้ง ส.ส.ร.ของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากฝ่ายกฎหมายและวิปรัฐบาลแล้วว่า ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ประการใด จึงไม่มีเหตุผลใดต้องมาลงชื่อในญัตติร่วมกับส.ว. เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอีก

อย่างไรก็ตาม อยากให้สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนได้แสดงจุดยืนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้สอดคล้องกับคำประกาศของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญรับตีความตามญัตติที่ได้ยื่นแล้ว ก็อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ และอาจเป็นเงื่อนไขของกลุ่มคณะราษฎร 2563 กล่าวหารัฐบาลเล่นเกมยื้อเวลา ต่อลมหายใจให้กับรัฐบาลออกไปอีก ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งกำลังดำเนินการไปได้ด้วยดี และไม่อยากจะให้ฝ่ายใดเข้ามาขัดขวาง เหมือนคำพังเพยที่กล่าวว่า “หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด”