กรรมการสมานฉันท์ล่มไม่ล่ม??? ซื้อเวลาหรือทางออกความขัดแย้ง!!!

วันที่ 28 ต.ค. 2563 เวลา 19:25 น.

"กรรมการสมานฉันท์" ส่อแท้งฝ่ายค้านไม่ร่วมสังฆกรรมเดินหน้าไล่"บิ๊กตู่"พ้นเก้าอี้นายก