พท.ชี้รัฐบาลอ้าง"ขบวนเสด็จ"ในญัตติ ฯเสมือนโยนกองไฟเข้าสภา ชี้ ทางออก คือ "นายกฯ"ลาออก

วันที่ 23 ต.ค. 2563 เวลา 11:32 น.
พท.ชี้รัฐบาลอ้าง"ขบวนเสด็จ"ในญัตติ ฯเสมือนโยนกองไฟเข้าสภา ชี้ ทางออก คือ "นายกฯ"ลาออก
"ชวลิต" สส.เพื่อไทย ชี้รัฐบาลอ้าง"ขบวนเสด็จ" ในญัตติ ฯ เสมือนโยนกองไฟเข้าสภา แนะ ควรหาทางออกให้บ้านเมือง ไม่ควรสร้างปัญหาเพิ่ม ชี้ ทางออกที่ดี คือ "นายกฯ"ลาออก

เมื่อวันที่ 23 ตค.63 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงญัตติของรัฐบาลที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปตาม รธน.มาตรา 165 ว่า ได้อ่านญัตติ ฯ แล้วไม่สบายใจ เสมือนรัฐบาลจงใจโยนกองไฟเข้าสภา ฯ เพราะ 1 ใน 3 ข้อ ที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นปัญหาควรนำมาอภิปราย คือ "ขบวนเสด็จ" ตนเห็นว่า การที่รัฐบาลนำปัญหาดังกล่าวมาเป็นประเด็นในการอภิปรายตามญัตติ ฯ เมื่อพิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่า ไม่ใช่ประเด็นที่จะหาทางออกให้บ้านเมือง แต่เป็น"ปัญหาในทางปฏิบัติ" ทั้งการอภิปรายน่าจะสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการขัดข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ที่ห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็น ดังนั้น การนำประเด็นนี้มาสู่การอภิปรายในรัฐสภาเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองเห็นได้ชัดเจนว่า "รัฐบาลขาดวุฒิภาวะอย่างยิ่ง" ที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่า อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรที่หมิ่นเหม่ที่การอภิปรายอาจสุ่มเสี่ยงยิ่งต่อการขัดข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

"ความจริงแล้ว ประเด็น "ขบวนเสด็จ" ผมเห็นว่า เป็นปัญหาทางปฏิบัติที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ กล่าวคือ ในทางปฏิบัติที่เป็น รปจ.เมื่อมีหมายกำหนดการขบวนเสด็จ ฯ รัฐบาลมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งจะต้องมีการเคลียร์เส้นทางตลอดเส้นทางเสด็จ ฯ และมี จนท.ประจำตามแยกทุกแยก มีรถนำขบวนล่วงหน้า ดังนั้น รัฐบาลโดยเฉพาะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลต้องรับผิดชอบ ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้" นายชวลิต กล่าว

สส.เพื่อไทย กล่าวอีกว่า ประเด็นที่ควรอภิปรายในสภา ฯ เพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองควรหา "หัวใจของปัญหา" แล้วแก้ที่สาเหตุของปัญหา ถึงจะหาทางออกให้กับบ้านเมืองได้ ซึ่งตนเคยให้ความเห็นไว้หลายครั้งว่า หัวใจของปัญหาของประเทศในปัจจุบัน คือ ระบบการเมืองที่ไม่ชอบธรรม ส่งผลให้การเมืองไม่มีเสถียรภาพ ประเทศขาดความเชื่อมั่น จากระบบการเมืองที่ไม่ชอบธรรม จึงมีข้อเรียกร้องให้แก้กติกาบ้านเมือง คือ รัฐธรรมนูญ ให้เป็นประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงแต่การประชุมรัฐสภาที่ผ่านมา สังคมก็คลางแคลงว่ารัฐบาลและองคาพยพถ่วงเวลาการแก้รัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง ซึ่งเป็นมูลเหตุสำคัญของการชุมนุมเรียกร้อง

ประการสำคัญ ด้วยระบบการเมืองที่ไม่ชอบธรรมดังกล่าว ทำให้ได้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยกติกาที่ผิดเพี้ยนไปจากระบอบประชาธิปไตยทำให้ประเทศขาดความเชื่อมั่น ส่งผลให้ประเทศเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จนเป็นประเด็นสำคัญในการชุมนุมเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ดังนั้น ณ สถานการณ์ปัจจุบันศูนย์กลางของปัญหา คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ควรรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศในปัจจุบัน ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็สามารถเดินต่อไปได้ตามระบบรัฐสภาที่วางกติกาไว้